Názory

Díky Míro !

15 Květen 2012
Comments Off on Díky Míro !

Začátkem roku běžela městem šeptanda o personálních změnách na Městském úřadě. Změny byly všemi přetřásány a  doplňovany zaručenými fakty z kuloárů. Není snad ani důležité jak to opravdu bylo. Ono na každém šprochu je pravdy trochu. Důvody určitě byly. Nejsou první ani poslední, kteří o práci přišli.

(Celý příspěvek…)

Malé žlutické lži aneb co v kronice nenajdete 3.

13 Listopad 2011
Comments Off on Malé žlutické lži aneb co v kronice nenajdete 3.

Žlutické kluziště ve své době dobře sloužilo jak dětem a mládeži,  tak dospělým. A to jak ke sportu tak i k vyplnění volného času. V  průběhu času se kabiny rozšířily a bylo  využíváno jako ubytovna pro zemědělské brigády. Za další  čas, už bylo kluziště více ubytovací zařízení než kluziště, až se s tohoto zařízení stalo jenom ubytovnou.  Tržba za ubytování pak bylo dobré přilepšení pro hospodaření TJ Sokol (hlavně fotbalu).

(Celý příspěvek…)

Rok po volbách

30 Říjen 2011
Comments Off on Rok po volbách

Je tomu rok co do úřadu nastoupili nově zvolení. Je již zapomenut způsob,  jakým bylo tohototo vítězství dosaženo. Volbami došlo k úplné výměně všech členů RM a tak se očekávaly nějaké změny. Obměnila se jedna třetina zastupitelstva a já jsem před rokem vyslovil naději, že ti nový vnesou do řízení města nového ducha a dění v obci rozpohybují.  Jeden rok působnosti nové RM je čtvrtina volebního období. Dostatečná doba k nějakému zhodnocení. Zkusím se na toto období podívat očima běžného občana.

(Celý příspěvek…)

Žlutičtí občané I.

10 Září 2011
Comments Off on Žlutičtí občané I.

Ve Žluticích jsou otvírány nové provozovny, které zkvalitňují služby.  Svou kvalitou tak dobře reprezentují Žlutice u návštěvníků našeho města. Svou nabídkou doplňkových služeb nabízejí nové možnosti využití volného času i pro občany města. V neposlední řadě lze ocenit i vznik nových pracovních míst. Také jim je po zásluze věnována náležitá pozornost.

(Celý příspěvek…)

Malé žlutické lži aneb co v kronice nenajdete 2.

3 Březen 2011
Comments Off on Malé žlutické lži aneb co v kronice nenajdete 2.

Po určitou dobu po sametové revoluci bylo časté, že německá (sudetská) občanská (nebo jaká) sdružení a iniciativy věnovaly určité finanční prostředky na obnovu památek, které byly pravděpodobně spojeny z jejich historií. S dobou, kdy zde, v pohraničí, členové oněch spolků bydleli. Zpravidla se jednalo o církevní stavby.V našem okolí to byla kaplička v Týništi, hřbitovní kostel v Chýších, kostel va Skocích, apod. Ve Žluticích bylo vybráno okolí kostela. Terenní úpravy a renovace pomníku padlým žlutickým občanům v I.světové válce (1914-18). Objektivně vzato šlo o prospěšnou akci, která vzhledově místům, kde se uskutečnila, velmi prospěla. Dnes už si ani neumím vybavit jak to před našim kostelem vypadalo. Postevené kamenné zídky, vysazení tújí, úprava terénu a zrenovovaný památník udělalo z tohoto místa příjemný kout Žlutic.

(Celý příspěvek…)

Šachy gymnastika mozku i pro pobavení

5 Únor 2011
Comments Off on Šachy gymnastika mozku i pro pobavení

Křižovka je současně šachovou úlohou. Plocha křižovky je vlastně šachovnice. Figury na ploša jsou daná pozice. Ostatní políčka pak pro vyplňování křižovky. Tajenkou je nápověda prvního tahu pro dořešení šachové úlohy.

Tajenku s řešením šachové úlohy napište společně se svým jménem i adresou. a doneste do kanceláře Agentury L-S, Čechova ulice 123. Předat můžete osobně nebo stačí vhodit do pošt. schránky u vchodu do penzionu, ale v Čechově ulici (nikoliv ze strany od kostela). Jeden vylosovaný dostané poukázku na odběr zboží podle svého výběru v některé žlutické provozovně.

(Celý příspěvek…)

Vážení spoluobčané – leden 2o11

5 Únor 2011
Comments Off on Vážení spoluobčané – leden 2o11

Prosinec ve Žluticích opravdu, přes návaly sněhu, proběhl v pohodové atmosféře a jak jsem si všiml cítilo to tak dost žlutických občanů stejně jako pan starosta. S uspokojením sleduji jak se stalo z rozsvěcení vánočního stromu občany oblíbená tradice a každým rokem je program k tomuto aktu bohatší a aktivně se ho účastní více a více lidí.

(Celý příspěvek…)

Milí spoluobčané prosinec 2010

15 Prosinec 2010
Comments Off on Milí spoluobčané prosinec 2010

S novým starostou i malá změna názvu již tradičního starostenského úvodníku Žlutického zpravodaje. Budou následovat i jiné změny ?

Volby 2010

15 Prosinec 2010
Comments Off on Volby 2010

Máme po volbách. Moje zamyšlení se bude opírat jen o moje  názory, tedy názory obyčejného občana  a o informace prosakující z kuloarů.

Volby nám zdánlivě nepřinesly nic nového – vyhráli komunisti. (Není to jeden z důvodů proč je ve Žluticích tak málo nového a máme pocit, že jde vše tak těžce?) V zastupitelstvu zůstaly dvě třetiny starých tváří. Věřme, že noví členové budou natolik aktivní, že tu starou většinu rozpohybují a naopak, stará většina pomůže novým, se rychle zorientovat a bude tak zachována kontinuita při práci zastupitelstva a to i na  nedokončených věcech z minulého období.

Vážení spoluobčané listopad 2010

14 Listopad 2010
Comments Off on Vážení spoluobčané listopad 2010

V listopadovém článku  pan starosta  popsal byrokracii a problémy okolo snah získat do Žlutic druhého obvodního doktora. Souhlasím, že postup výběru je z našeho hlediska nepochopitelný. Věřím ale, že nakonec bude mít město poslední slovo při jeho výběru a že výběrová procedura je jen dupání “úředního šimla”.

« Předchozí stránkaDalší stránka »