Měsíční archiv: November 2010

Vážení spoluobčané listopad 2010

14 November 2010
Comments Off on Vážení spoluobčané listopad 2010

V listopadovém článku  pan starosta  popsal byrokracii a problémy okolo snah získat do Žlutic druhého obvodního doktora. Souhlasím, že postup výběru je z našeho hlediska nepochopitelný. Věřím ale, že nakonec bude mít město poslední slovo při jeho výběru a že výběrová procedura je jen dupání “úředního šimla”.

Nejnovější turistická atrakce ve Žluticích

14 November 2010
Comments Off on Nejnovější turistická atrakce ve Žluticích

Poslední letošní hezké dny využili turisté ke krátkým výletům. Jedna rodina s dětmi zabloudila i do Źlutic. Při procházce po městě došly i ke kostelu. Zatímco rodiče se věnovali obdivování kostela a čtením jeho historie ve vstupním prostoru kostela, děti se obdivovaly domu naproti. Dům čp.122, určitě každý žlutičák zná. Oprýskaný a zanedbaný s otlučenou fasádou, díky které se objevují nápisy a znaky evidentně předválečné. Židovská hvězda napovídá, že s tímto domem může být spojena nějaká lidská tragédie. Což podporují i prosvítající německé nápisy. To vše s nevzhledným okolím, nahrálo turistům pohotovou odpověď na dotaz svých zvídavých dětí . Na otázku  proč ten dům je takový, ihned odpověděli, že je to vybombardovaný  ještě z války. Nevymyslel jsem si to, nejsem sám kdo to slyšel. Vlastně každý cizí návštěvník věnuje prohlídce této stavbě nejméně stejně času jako kostelu a okolí. Stává se to chtě- nechtě turistickou atrakcí – památka na II.světovou válku a snad i s náznakem na řešení židovské otázky.

(more…)

Malé žlutické lži aneb co v kronice nenajdete 1.

11 November 2010
Comments Off on Malé žlutické lži aneb co v kronice nenajdete 1.

Vladařské slavnosti.

Vladařské slavnosti vznikly zhruba v roce 1958 na pokyn  tehdejších politických orgánů. Tak jak v českém filmu “Procesí k panence”, kde se církevní akci snažili tehdejší vládci narušit povinnými schůzemi a brigádami, tak i zde byl hlavním důvodem pořádání lidových slavností narušení poutě ve Skocích. Probíhaly souběžně. Vladařské slavnosti měly pochopitelně masivní prezentaci  a i  mediální podporu. Byly pohádkově dotovány, jak finančně tak i importem  návštěvníků. Velké finanční prostředky byly vynaloženy pro úpravu prostranství (tehdy ještě ve Vladařicích na loukách pod Vladařem). Zhotovení zázemí pro návštěvníky, účinkující i stánky pro občerstvení, včetně podia pro účinkující v kulturním programu ap., bylo velmi náročné. Vladařské slavnosti byly dobře zásobovány nedostatkovým zbožím, občerstvení návštěvníků bylo zajištěno na tehdejší dobu na velmi dobré úrovni. Program byl velice bohatý a každý si vybral. Kvalitní kulturní program byl doprovázen pouťovými atrakcemi i oblastními výstavami spolků chovatelů i zahrádkářů atd. Koncentrace mnoha akcí zajistila vysokou návštěvnost, kterou ještě násobila skutečnost, že tyto slavnosti byly současně i Mezinárodním družstevním dnem. Tento další rámec oslav, zajistil takovou finanční podporu, že byly placeny i autobusy, které sem přivážely návštěvníky i z dalekého okolí. V době kdy se Vladařské slavnosti konaly na loukách pod Vlakařem se odhady počtu návštěvníků blížily ke 30ti tisícům. Současně probíhající pouť ve Skokách byla pak naopak ztěžována různými šikanami, od kontroly poskytovaného občerstvení až po omezování dopravy na přístupových cestách (uzavírání mostků apod., v roce 1983 dokonce nasypání hromad  štěrku na příjezdové cesty a delegováním dozoru z řad PS-VB, kteří zapisovali ty dopravní prostředky, která se snažily tyto překážky objíždět po poli. Hromady  musely být stejně urychleně rozhrnuty, aby mohla být zavezena voda pro dobytek, který se v těchto místech pásl).  Účastníci pouti byli evidováni, kdo ví na co.

(more…)