Home » Názory, Žluticko » Volby 2010

Volby 2010

15. December 2010

Máme po volbách. Moje zamyšlení se bude opírat jen o moje  názory, tedy názory obyčejného občana  a o informace prosakující z kuloarů.

Volby nám zdánlivě nepřinesly nic nového – vyhráli komunisti. (Není to jeden z důvodů proč je ve Žluticích tak málo nového a máme pocit, že jde vše tak těžce?) V zastupitelstvu zůstaly dvě třetiny starých tváří. Věřme, že noví členové budou natolik aktivní, že tu starou většinu rozpohybují a naopak, stará většina pomůže novým, se rychle zorientovat a bude tak zachována kontinuita při práci zastupitelstva a to i na  nedokončených věcech z minulého období.

Rada města je zcela nová. Tři členové rady jsou, vzhledem k uplynulému období zkušení. Nováčci jsou mladí ale podle toho jak se prezentovali do voleb velmi rozdílní. Nynější místostarosta p.Zeman kandidoval za stranu s mdlým, bezbarvým programem s jistotou početné voličské základny a  s prioritami, které neřeší podnikatelskou problematiku (což mě překvapuje, protože p.Zeman je podnikatel a tak mě nebylo jasné proč se podepisuje pod program KSČM. Zmiňoval jsem se o této anomálii už v článku  “KSČM- volit nebo nevolit”   dne 26.9., tedy dlouho před volbami).  Nejasně deklarovaný program a způsob jakým se probojoval do funkce ve mě vyvolávají smíšené pocity. Ale na druhou  stranu byli tímto obratem vyřazeni ze hry o místa v RM ostatní zástupci komunistů, což je pro Žlutice dobré. Druhý nováček p.Janíček  ke svému zvolení nepotřeboval žádné zvraty v jednání. Své voliče si získal sám. Program, kterým se prezentoval byl daleko nejkvalitnější ze všech zúčastněných. Jasně strukturovaný program, pamatující na úplně všechny oblasti týkající se radnice, organizací související s životem ve městě až po věci veřejné, by byl určitě, při jeho plnění pro Žlutice přínosem. To, že je vlastně “přespolní” může být výhodou, nebude podléhat žádné lobby. Není zatížen známostmi ani nemá vazby na nějaké zdejší organizace. To proč ho zaujaly zrovna Žlutice pro politickou práci, je živnou půdou pro spekulace. Já však věřím, že to bude pro Žlutice dobré.

Další člen rady p.Strejček je mnou vnímán jako člověk, kterému členství v radě přinesla příslušnost k vítězné koalici. V programu jeho strany není nic co by stálo za pozastavení. Snad jen jeho motto při prezentaci programu: “Zajistit dokončení cyklostezky mezi Žluticemi a Bochovem”, se mě zdálo veselé. Jestli je toto z jejich programu tak důležité a zajímavé, že to bylo vybráno pro motto, tak to dost napovídá o  kvalitě  jejich programu. Pan Minář je určitě zárukou serióznosti a slušnosti. Přes jeho zastoupení v ZM po několik volebních období, ho já osobně nevnímám jako tahouna a výraznou osobnost. Nový starosta pan Slavík je podle mě patriot s vcelku úspěšnými řídícími zkušenostmi. Věřím, že jeho snaha o dobrý chod obce bude prioritou. Uvidí se zda i manažerská práce bude pro obec posunem dopředu.

Názory, Žluticko ,