Úvodní stránka » Názory » Šachy gymnastika mozku i pro pobavení

Šachy gymnastika mozku i pro pobavení

5. Únor 2011

Křižovka je současně šachovou úlohou. Plocha křižovky je vlastně šachovnice. Figury na ploša jsou daná pozice. Ostatní políčka pak pro vyplňování křižovky. Tajenkou je nápověda prvního tahu pro dořešení šachové úlohy.

Tajenku s řešením šachové úlohy napište společně se svým jménem i adresou. a doneste do kanceláře Agentury L-S, Čechova ulice 123. Předat můžete osobně nebo stačí vhodit do pošt. schránky u vchodu do penzionu, ale v Čechově ulici (nikoliv ze strany od kostela). Jeden vylosovaný dostané poukázku na odběr zboží podle svého výběru v některé žlutické provozovně.

Legenda pro křižovku:
Vodorovně:  8- SPZ Olomouce,příslovce místa,předložka; 7- obec,lepidlo; 6- 1.Tajenka; 5- nota,nemocniční oddělení; 4- ozn.dioptrie,chem.zn.síry,chem.zn.boru,ozn.jakosti mouky; 3- citoslovce chápání,předložka,zn.poloměru,.2.tajenka; 2- chem.zn.manganu,osob.zájmeno; 1- Zkrat.autonomní oblasti,bez bot,chem.zn.vanadu;

Svisle: A- zkrat. okres.výboru,desková hra; B- porost stromů,cizý zápor; C- zkr. starého,sport.zkratka; D- předložka,karetní odpor z háčkem,sibiř.veletok; E- větná spojka,moravská metropole; F– Zmatek,římský fotbal klub; G- Historická obec na Lounsku H- předložka,filmový agent;

Zadání pro šachovou úlohu: Bílý je na tahu. Tahem zahájí matový útok, tento první tah je tajenkou křižovky.

šachováv úloha

Šachová úloha ve formátu PDF

Názory , ,