Od stolu rejpalů

Bajka. Na aktuální téma.

30 October 2011
Comments Off on Bajka. Na aktuální téma.

 BAJKA

Klasická verze:

Mravenec pracuje celé dlouhé horké léto, postaví si dům a vytvoří zásoby na zimu. Cikáda si říká, jak je mravenec hloupý, takové pěkné počasí a  mravenec se jen dře. Směje se, tancuje a užívá si.

Pak přijde zima, mravenec se schová do tepla domu a pochutnává si na zásobách, zatímco cikáda se třese zimou a bez jídla brzy umře.

(more…)

Rok po volbách

30 October 2011
Comments Off on Rok po volbách

Je tomu rok co do úřadu nastoupili nově zvolení. Je již zapomenut způsob,  jakým bylo tohototo vítězství dosaženo. Volbami došlo k úplné výměně všech členů RM a tak se očekávaly nějaké změny. Obměnila se jedna třetina zastupitelstva a já jsem před rokem vyslovil naději, že ti nový vnesou do řízení města nového ducha a dění v obci rozpohybují.  Jeden rok působnosti nové RM je čtvrtina volebního období. Dostatečná doba k nějakému zhodnocení. Zkusím se na toto období podívat očima běžného občana.

(more…)

Vážení spoluobčané (září 2010)

12 September 2010
Comments Off on Vážení spoluobčané (září 2010)

Také příspěvek pana starosty do zářijového  Žlutického zpravodaje (www. zlutice.cz ,  Zpravodaj č.9) mě zaujal. Bude-li do budoucna tato tradice příspěvků starosty pokračovat,  zamyslím se  nad tím co nám – občanům chce pan starosta v každém takovém příspěvku sdělit.

(more…)

Vážení spoluobčané (srpen 2010)

8 September 2010
Comments Off on Vážení spoluobčané (srpen 2010)

Titulek jsem si vypůjčil ze Žlutického zpravodaje. Tímto oslovením je uváděn pravidelný příspěvek Žlutického starosty, kterým  neformálně  oslovuje své spoluobčany, aby jim sdělil zpravidla nějakou aktuální záležitost, svůj názor na dění ve městě apod..

(more…)

Vladařské slavnosti v ATC

2 August 2010
Comments Off on Vladařské slavnosti v ATC

Vladařské slavnosti už mají svojí tradici a svou historii. Zdá se mi to natolik zajímavé, abych se nad touto pravidelnou událostí podrobně pozastavil. Bude to sice můj pohled na Vladařské slavnosti, ale bude  objektivní a uvedené údaje budou pravdivé.

(more…)

Naivita žlutických voličů ?

14 May 2010
Comments Off on Naivita žlutických voličů ?

Složení Zastupitelstva města Žlutic  je jasně levicové. Je tedy logické, že i jejich rozhodování ovlivňuje levicové myšlení. Není to právě toto důvodem proč jde ve Žluticích většina rozhodujících věcí dost pomalu a těžkopádně? Pro podpoření mého názoru, ale i pro zajímavost přidávám příspěvek ze stránek: http://www.kohovolit.nazory.cz/. Vzhledem k statistickým údajům z roku 1947, kdy jsme jako Československo měly 7 nejvyšší životní úroveň na světě (v roce 1989 jsme byly na 178 místě) a byly jsme druhý nejméně postižený stát druhou světovou válkou  v Evropě a s ohledem na stav ekonomiky v roce 1989, zdáji se mi údaje z článku realné.

(more…)

Žlutice nebo Kocourkov ?

8 May 2010
Comments Off on Žlutice nebo Kocourkov ?

U stolu rejpalů se semele ledacos. Kdo ví do jaké míry ti je drb a do jaké míry je to pravda. Ale jak se říká: na každém šprochu je pravdy trochu. Vybral jsem několik perliček z činnosti naší radnice o kterých byla u našeho stolu řeč.

(more…)

Závidím p. Nesnídalové

30 April 2010
Comments Off on Závidím p. Nesnídalové

Souhlasím s p. Nesnídalem, který poukazuje na  podivné  praktiky při výběrových řízeních ve Žluticích. Na druhou stranu by měl ocenit, že všem zájemcům byla  dána možnost se řízení zůčasnit. Závidím p. Nesnídalové, že byla její přihláška do výběrového řízení přijata. Zjišťuji  posun k lepšímu. Přestaly  se přihlášky zahazovat do odpadkového koše již před  řízením samotným. I různost názorů, jak je vidět z hlasováním je posun k lepšímu.  Nereagoval bych takto písemně, protože moje zkušenost je již staršího data. Vidouc však za těmito opakujícími se  podivnostmi stále stejná jména,  rozhodl jsem se vyjádřit svůj názor – názor občana Žlutic.

(more…)

Komu a k čemu slouží Kulturní dům

14 April 2010
Comments Off on Komu a k čemu slouží Kulturní dům

Koncem letošního března se ve Žluticích v restauraci “Zlaté hrábě” konal turnaj v licitovaném mariaši,  zařazaný do mistrovství  republiky. Turnaj z hlediska mariáše dopadl dobře a všichni byli vcelku spokojeni. Přijeli sem lidé ze všech koutů republiky i ze Slovenska. Pro téměř 100 účastníků byly prostory na Hrábí malé. To, že se jednalo o údálost přesahující i regionální význam navíc i málo reprezentativní.  Pořadatel se při zahájení omluvil, že nájem 5ooo.-Kč za sál v KD by narušil rozpočet turnaje. Myslím, že je morální povinností  zástupců města zajistit akce tak, aby byly podmínky co nejlepší i když se jedná jen o hráče karet.  Proč by nebylo možné zajistit lepší prezentaci Žlutic a pomoci zajistit úroveň srovnatelnou s ostatními turnaji v seriálu mistrovství. Nespočívá to v hloupém a netržním systému pronájmu prostor KD?

(more…)

Bez práce nejsou koláče

10 March 2010
Comments Off on Bez práce nejsou koláče

Ze zápisu jednání RM jsem se dozvěděl, že FC Sokol nabízí městu odprodej ubytovny na kluzišti za 1.-Kč. Je to další z mnoha důkazů o neschopnosti funkcionářů FC.  Zmizí tak z mapy Žlutic služby, zajišťující levné a hromadné ubylování, které ve Žluticích chybí úplně. Sokol tak dává  jednu z těžkých úderů turistice a cestovnímu ruchu v našem městě. Pohřbil minimálně dvě pracovní místa. Navíc  se zbavil možnosti přímu minimálně 100 tis ročně do svého rozpočtu. Nebudu dále vyjmenovávat dalši  potencionální výhody a možnosti vyplývající z pouhé skutečnosti, že ubytovna bude v provozu a bude mít trvalé zaměstnance. Zjednodušeně řečeno – tunel na jehož konci jsou 2-3  úspěšné ročníky A mužstva  fotbalistů (ostatní družstva asi nic).

(more…)

Next Page »