Příspěvky se štítkem žlutice

Váha názorů občanů

17 April 2014
Comments Off on Váha názorů občanů

Četnost příspěvků ve ŽZ na téma revitalizace žlutického náměstí ze strany opozice vypadá jako by se tento nápad zalíbil i opozici a že nové náměstí bude i kdyby „čert na koze jezdil“. Námi zvolené zástupce jako by nezajímalo stanovisko většiny občanů. Revitalizace náměstí mě nepřipadá, že by zapadalo do celkové již existující koncepce rozvoje města. Plnění slibů, daný občanům ve volebním programu se nejspíš stalo jen formalitou.. Proti tomuto mému tvrzení se pan starosta v reakci na moje poslední zamyšlení v ŽZ nad touto problematikou ohradil, ale mě nijak nepřesvědčil. Neřešení nebo odkládání akcí a problémů, které občany skutečně tíží nebo zajímají to potvrzuje. Prosazování nového řešení náměstí, u kterého nelze odhadnout všechny dopady, bude velkou finanční zátěží. Tím se řešení ostatních problémů, pro občany potažmo pro město důležitějších, jen oddálí nebo úplně zastaví. Je zcela jasné, že hodnocení plnění jejich volebního programu, po skončení  volebního období bude zajímavé. Mám namysli ty části volebního programu, které slibovaly podporu a práci pro občany a které nejsou plněny vůbec nebo jen formálně.

(more…)

Nové řešení dopravní situace ve městě.

11 November 2013
Comments Off on Nové řešení dopravní situace ve městě.

Dozvěděl jsem se, že při jisté diskusi k novému řešení dopravní situace bylo jednomu občanovi řečeno, že jednosměrný provoz v Čechově ulici byl zřízen na základě mé žádosti na parkovací místa. Zdá se mě to trochu zjednodušené a tak bych rád tuto věc osvětlil.

(more…)

Revitalizace žlutického náměstí – možná jiný pohled

17 June 2013
Comments Off on Revitalizace žlutického náměstí – možná jiný pohled

Že by bylo dobře něco dělat s  hlavním náměstím ve Žluticích, je pravda. A je jen dobře, že se o jeho přestavbě začalo hovořit. Z návrhů, které jsme mohly vidět se mě osobně líbí všechny. Je to však jen pohled obyčejného člověka s omezeným rozhledem v tomto směru, jako asi většina občanů Žlutic. Zamyslím-li se však nad reálností tento projekt uskutečnit, jsem skeptický. Už v pouhých odhadech nákladů na tuto realizaci je uvádělo několik částek, které se velmi liší a to nikdo neví co vše se může stát, až by se opravdu začalo.

(more…)

Naše žlutická kotelna.

30 November 2012
Comments Off on Naše žlutická kotelna.

V poslední době začala být  NAŠE   Žlutická teplárenská a.s., středem zájmu většiny žlutických občanů. Protože jsem zákazníkem této společnosti, pozorně jsem sledoval toto dění.

(more…)

Dva roky před volbami

28 November 2012
Comments Off on Dva roky před volbami

Za dva roky my občané – voliči budeme opět vybírat své zástupce do vedení města. Někdo vybere své zástupce podle programu, jiný  podle osobnosti. Asi budou i tací, kteří budou volit z “povinnosti” k určitému uskupení – straně.. Bude nám opět nabídnuta celá škála  stran a seskupení  Ať budeme volit jakkoli, z  voleb opět vzniknou jen dvě koalice ( jako už několikrát), aby se zvolila RM a potažmo starosta.

(more…)

Dva roky po volbách

16 September 2012
Comments Off on Dva roky po volbách

Dva roky od voleb, tedy v polovině volebního období, to je dostatečně dlouhá  doba, která nám může napovědět, jak bude volební období  úspěšné a jak  budou občané Žlutic spokojeni. Vzpomínám, že volby tehdy tomuto sdružení vyhrál především předložený volební program. V polovině volebního období je patrné, že volební program ale nějak “vyšuměl” a činnost RM se omezila snad jen na řešení běžných “provozních” problémů.

(more…)

Šachy 2/2012

14 August 2012
Comments Off on Šachy 2/2012

S lítostí oznamuji, že v tomto roce se šachové kroužky pro děti ruší. Důvodem je malý zájem dětí o šachovou práci. Čas vyhrazený pro výuku a trenink byl využíván pro zkrácení doby při čekání na autobus nebo vůbec pro ukrácení volného času a to s malým zájmem o hru samotnou.  Nezájem o turnaje a víkendová krajská soustředění ( velmi levná a vysoce kvalitní), tak kroužek suploval  jen školní družinu ( která snad byla pro tuto věkou slupinu zrušena).

(more…)

Zapomenutý památník ?

23 July 2012
Comments Off on Zapomenutý památník ?

U kostela je nepřehlédnutelný památník, který zde byl postaven jako trvalá vzpomínka na padlé žlutické občany v I. světové válce. Je to důstojný a stavebně pěkný pomník. Je na něm téměř sto jmen obětí. Stojí tu již téměř sto let. Zpočátku 90-tých let bylo okolí a samotný pomník upraven za finančního přispění německých rodáků (vzpomínám s jakou ostudou to bylo spojeno, když jeden turista objevil vážnou nehoráznost, že se texty na pomníků neshodují a text v němčině připisuje pomník neoprávěně k události “vyhnání sudetských němců v roce 1945”  a německý text se musel přepisovat). (more…)

Díky Míro !

15 May 2012
Comments Off on Díky Míro !

Začátkem roku běžela městem šeptanda o personálních změnách na Městském úřadě. Změny byly všemi přetřásány a  doplňovany zaručenými fakty z kuloárů. Není snad ani důležité jak to opravdu bylo. Ono na každém šprochu je pravdy trochu. Důvody určitě byly. Nejsou první ani poslední, kteří o práci přišli.

(more…)

Žluticko, dvacátá léta minulého století II.

18 April 2012
Comments Off on Žluticko, dvacátá léta minulého století II.

Ve spoustě zajímavých údajů o našem regionu (ve kterém budu pokračovat) mě zaujala i  část této knížečky, ze které je jasné jak krásný a vlastenecký vztah měl autor tohoto dílka (Miroslav Svobodný) k našemu kraji, k našemu domovu. Posuďte sami:

(more…)

Next Page »