Příspěvky se štítkem šachy

Šachy 2/2012

14 Srpen 2012
Comments Off on Šachy 2/2012

S lítostí oznamuji, že v tomto roce se šachové kroužky pro děti ruší. Důvodem je malý zájem dětí o šachovou práci. Čas vyhrazený pro výuku a trenink byl využíván pro zkrácení doby při čekání na autobus nebo vůbec pro ukrácení volného času a to s malým zájmem o hru samotnou.  Nezájem o turnaje a víkendová krajská soustředění ( velmi levná a vysoce kvalitní), tak kroužek suploval  jen školní družinu ( která snad byla pro tuto věkou slupinu zrušena).

(Celý příspěvek…)

Šachy 1/2012

16 Březen 2012
Comments Off on Šachy 1/2012

Mladí šachisté Šachového  kroužku se zúčastnili krajského přeboru čtyřčlenných  družstev, který se konal v Chodově.  S ohledem na kvalitu a sílu účastníků a na jednotlivé výsledky,  není 8.místo (poslední) ostuda. Ostatní družstva hrají stálou soutěž. K.Vary, Sokolov a Chodov, dokonce I.ligu .

(Celý příspěvek…)

Šachy 6/2011

15 Prosinec 2011
Comments Off on Šachy 6/2011

Šachový kroužek udělal malinký krůček dopředu. Po říjnovém turnaji žáků v Sokolově jsme byli zařazeni do seriálu turnajů Krajského přeboru. První turnaj KP žáků se konal v Teplé. Výsledky žlutických dětí odpovídají jejich hráčské kvalitě, tj druhá polovina výsledkové tabulky.

(Celý příspěvek…)

Vánoční turnaj

14 Listopad 2011
Comments Off on Vánoční turnaj

V á n o č n í       t u r n a j

Dětské šachy

Pro zájemce  uspořádá  Agentura  L – S  společně se žlutickou pobočkou ČPP  ve společenské místnosti  Penzionu U kostela  dne 28.12.2011 od 13.hod. turnaj v šachu.  Hrací systém, propozice a ostatní podrobnosti  budou stanoveny v den turnaje podle počtu účastníků.

Turnaj je vypsán pro děti a mládež  od 6 do 18 let, kteří znají alespoň základy šachu.  Malé občerstvení,  ceny pro vítěze, ale i drobné dárky pro všechny účastníky jsou  zajištěny. Akce je financována z pojistek ČPP uzavřených na pobočce ve Žluticích.

Bližší informace i předběžné přihlášky na tel. 736681966

Šachy 5/2011

11 Říjen 2011
Comments Off on Šachy 5/2011

V sobotu 8.10.2011 se Šachový kroužek poprvé zúčastnil otevřeného turnaje v rapid šachu v Sokolově. Turnaj se  hrál bez rozdílu výkonnosti. Výsledky  pak byly hodnoceny podle kategorií. Přestože naše výsledky odpovídaly naší nezkušenosti a platili jsme daň  začátečníků,  je nutné děti pochválit.

(Celý příspěvek…)

Šachová úloha 4/2011

17 Duben 2011
Comments Off on Šachová úloha 4/2011

Dnešní úloha je opět dvojtažka a tajenkou křížovky je nápovědou pro řešení šachové úlohy. Bílý na tahu a dalším tahem dá mat.

(Celý příspěvek…)

Šachová úloha 3/2011

15 Březen 2011
Comments Off on Šachová úloha 3/2011

Dnešní úloha je jednodušší. Zadání zní: bílý táhne a příštím tahem dá mat. Nápovědou pro řešení je tajenka křížovky. Řešení můžete vhodit do poštovní schránky (Lacinovi) Agentury L-S v Čechově ul. 123 nebo předat do kanceláře Agentury L-S osobně do 12.4.2011. Jeden řešitel dostane poukázku na odběr zboží podle svého výběru v některé provozovně ve Žluticích.
Agentura L-S pořádá Letní šachový turnaj. Jedná se o přátelský turnaj pro neregistrované hráče bez ohledu na výkonnost a věk. Přihlášky v kanceláři agentury V Čechově ulici. Uzávěrka přihlášek 30.4.2011. Forma turnaje a ostatní podrobnosti turnaje, budou vyhlášeny po uzávěrce podle počtu přihlášených a podle dohody účastníků. Hrát se bude ve společenské místnosti penzionu U kostela. Vítěz dostane putovní pohár a hlavní cenu. Ceny dostanou i ostatní vyhodnocení.

(Celý příspěvek…)

Šachy gymnastika mozku i pro pobavení

5 Únor 2011
Comments Off on Šachy gymnastika mozku i pro pobavení

Křižovka je současně šachovou úlohou. Plocha křižovky je vlastně šachovnice. Figury na ploša jsou daná pozice. Ostatní políčka pak pro vyplňování křižovky. Tajenkou je nápověda prvního tahu pro dořešení šachové úlohy.

Tajenku s řešením šachové úlohy napište společně se svým jménem i adresou. a doneste do kanceláře Agentury L-S, Čechova ulice 123. Předat můžete osobně nebo stačí vhodit do pošt. schránky u vchodu do penzionu, ale v Čechově ulici (nikoliv ze strany od kostela). Jeden vylosovaný dostané poukázku na odběr zboží podle svého výběru v některé žlutické provozovně.

(Celý příspěvek…)

PAT a MAT dětská soutěž o nejhezčí obrázek

9 Leden 2011
Comments Off on PAT a MAT dětská soutěž o nejhezčí obrázek

Agentura  L-S využila nabídku České podnikatelské pojišťovny o uspořádání malířské soutěže  pro děti ve Žluticích. Jednalo se dobrovolnou mimoškolní akci. Zúčastnilo téměř 3 desítky dětí  (5 chlapců a 24 děvčat). Pro zajištění objektivity byly obrázky rozděleny do věkových kategorií a hodnotila nezávislá osmičlenná  komise z řad maminek.

(Celý příspěvek…)

Šachy, nejen zábavná hra ?

20 Únor 2010
Comments Off on Šachy, nejen zábavná hra ?

Před nedávnem jsem zaslechl v rozhlase zajímavou informaci o tom, že v sousedním Polsku uvažují o tom, že šachy zavedou do škol jako povinný vyučovací předmět. Nápad je to určitě dobrý. Šachy nejsou jen pouhou hrou. Při proniknutím do jejich tajů a nelezení analogie pro běžný život, je velmi pravděpodobné, že to lidem osvojívši si tyto taje, bude pomáhat řešit běžné problémya možná i vážná rozhodnutí. Určitě je to však naučí jak k problémům přistupovat a způsob jak je řešit. Šachy jsou nejen gymnastikou mozku, ale i dobrým návodem jak se v životě chovat.

(Celý příspěvek…)