Úvodní stránka » Názory » Malé žlutické lži aneb co v kronice nenajdete 3.

Malé žlutické lži aneb co v kronice nenajdete 3.

13. Listopad 2011

Žlutické kluziště ve své době dobře sloužilo jak dětem a mládeži,  tak dospělým. A to jak ke sportu tak i k vyplnění volného času. V  průběhu času se kabiny rozšířily a bylo  využíváno jako ubytovna pro zemědělské brigády. Za další  čas, už bylo kluziště více ubytovací zařízení než kluziště, až se s tohoto zařízení stalo jenom ubytovnou.  Tržba za ubytování pak bylo dobré přilepšení pro hospodaření TJ Sokol (hlavně fotbalu).

Zhruba před 10 lety toto zařízení začalo fungovat  jako ubytovna pro sociálně slabé a občas jako přechodné ubytování pro dělníky firem, které měly ve Žluticích práci.  Obci to nejspíš vyhovovalo, protože s těmito lidičkami pak neměla problém. Nechala celou problematiku na majiteli ubytovny, tedy FK Sokol. Tehdejší funkcionáři  FK Sokol odmítli návrhy na předělání této ubytovnu na ubytovnu turistickou.  Solidní projekt, který by byl pro Sokol trvale dobře ziskový a perspektivní, zamítli.  “Sociálka”  za ubytování “socek” platila tučné částky a tak se nic neřešilo. Neschopností správce tohoto zařízení, bylo toto  zcela zničeno a víceméně nefunguje.  Odpovědnost za zničení nenesl nikdo, asi takovéto chování a práce je “normální”.  Současný stav, bez el. proudu, bez vody, bez protipožární ochrany, bez smysluplných kroků majitele budov, tedy nedává velké možnosti tam dělat nějakou činnost. Areál je odsouzen k úplnému zániku, nebo k problematickému prodeji či převodu na jiného vlastníka. Můj dojem je ten, že provozovatel si již léta neví s tímto zařízením rady a zástupci obce strkali před tímto problémem  hlavu do písku. Nyní , když už je to “v pytli”  spíš  vyvíjí tlak na zrušení ubytovny.  Že se obec  za  situaci, která na kluzišti vznikla  necítí odpovědná není zase tak úplně  férové. Jako spolumajitel arealu nese alespoň částečnou odpovědnost.  Jako obec nese za dění v obci odpovědnost daleko větší.

Nevěřím, že obec nebude potřebovat ubytování pro  určitou  kategorii občanů a tak se mě zdá nezvratné zrušení ubytovny krátkozraké.  Navíc existují velmi dobře přístupné a bohaté fondy,  které řeší bydlení sociálně slabých a které by tento objekt dostalo na určitou úroveň. Když už se nechce, aby byla ubytovna využívána komerčně jako turistická ubytovna, bylo by toto řešení.  Areál vlastní tři subjekty a každý pravděpodobně čeká na vhodnou příležitost, aby jí využil ve svůj prospěch. Tento stav však znemožňuje komukoliv čerpat jakékoliv finance, které by bylo popřípadě možno využít. Není kam spěchat, odpovědnost za stav před veřejností nese Sokol. To je pro mě jediné vysvětlení, proč se za 20 let neudělal v majetkových vztazích pořádek. Nevěřím, že v budoucnosti , bude moci obec ignorovat své bezdomovce.  A tak mít takovéto zařízení s předstihem by bylo prozíravé. Přineslo by prostor pro podnikání a pár nových pracovních míst. Navíc možnost takovéhoto ubytování, by zmenšilo prostor pro spekulování neplatičům v obecních bytech. Možná i citlivější průběh soudních výpovědí z bytů a nejen obecních.

Provozovatel je očividně neschopný, město nic nedělá a třetí vlastník už nemůže dělat nic i kdyby chtěl. Všichni budou kritizovat a odpovědní najdou “objektivní příčiny”  či viníka jinde než u sebe. A tak to poškodí jen město jako takové. Jednak znehodnocením veřejného majetku a i ostudou, kterou tento objekt dělá. Ať už je důvod proč město dělá mrtvého brouka je jakýkoliv, odpovědnosti se nezbaví.  Že je to jednání chybné je nasnadě. Není náhodou, že těchto “průšvihových pomníčků” přibývá. Ke starým bolestem, jako je například anfiteatr, koupaliště, apod., plíživě přibylo kluziště, spodní fotbal hřiště a …

Názory ,