Home » Názory, Žluticko » Zapomenutý památník ?

Zapomenutý památník ?

23. July 2012

U kostela je nepřehlédnutelný památník, který zde byl postaven jako trvalá vzpomínka na padlé žlutické občany v I. světové válce. Je to důstojný a stavebně pěkný pomník. Je na něm téměř sto jmen obětí. Stojí tu již téměř sto let. Zpočátku 90-tých let bylo okolí a samotný pomník upraven za finančního přispění německých rodáků (vzpomínám s jakou ostudou to bylo spojeno, když jeden turista objevil vážnou nehoráznost, že se texty na pomníků neshodují a text v němčině připisuje pomník neoprávěně k události “vyhnání sudetských němců v roce 1945”  a německý text se musel přepisovat).

Úpravou okolí a opravou pomníku  toto místo “prokouklo” a dobře reprezentovalo jedno z nejnavštěvovanější a historicky nejvzácnější (zachovalých) míst ve Žluticích. V současné době a to je polovina turistické sezóny, je pomník neudržovaný a zdaleka toto místo nezkrášluje. Nereprezentuje dobře. Odpovědné duchovní ani světské zástupce to jak vidět nechává klidnými.

Zanedbaný stav v létě 2012

Z lidského hlediska jsem tento stav (ač nerad) schopen pochopit. Jsme generace. které žádnou válku na vlastí kůži nezažilo a tak jsou nám události, které má pomník připomínat velmi vzdáleny. Naše utrpění je objektivně z utrpení tehdejších občanů bezvýznamná. Smrt  nám, díky PC hrám, filmům i zpravodajství v mediích už připadá běžným jevem. Není divu, že nám pak tento památník připadne jako něco archaického a nedůležitého.

Jsou tu i jiná hlediska. Návštěvníci Žlutic se u kostela běžně zastavují. Koncerty a akce regionálního významu se zde běžně konají. Osvětlení kostela ocení jen vzácně, ale zarostlí pomník každému padne do oka. Každému mimo odpovědným. Radní, přestože se účastní akcí v kostele to pravděpodobně nevidí. Slyšíme kolik prostředků jsou připraveni vynaložit na zpracování řešení historického centra.Vidouc kolik prostředků se vydá na jiné záležitosti, nechápu, že se nenajde pár stokorun na udržování této památky. Pomník je asi památka, která nemá pro historii a vzhled Žlutic už význam. Škoda.

Udržování pomníku i jeho okolí by jistě potrhlo důstojnost památky.

Názory, Žluticko , , ,