Home » Názory, Žluticko » Žlutičtí občané I.

Žlutičtí občané I.

10. September 2011

Ve Žluticích jsou otvírány nové provozovny, které zkvalitňují služby.  Svou kvalitou tak dobře reprezentují Žlutice u návštěvníků našeho města. Svou nabídkou doplňkových služeb nabízejí nové možnosti využití volného času i pro občany města. V neposlední řadě lze ocenit i vznik nových pracovních míst. Také jim je po zásluze věnována náležitá pozornost.

Já jsem však přesvědčen, že vzhled města a tím celkový dojem města na návštěvníky, dělá pořádek a vzhled nemovitostí.  Myslím, že  pro vzhled  města je cennější obnova historického centra a zaslouží si minimálně stejnou pozornost jako nové provozovny. Je vyzdvihována oprava sloupu Nejsvětější trojice. V této souvislosti jsou uváděny, pro našince závratné částky, kterou bude oprava stát. Nechci ani tuto akci nijak negovat, naopak. Chci to jen porovnat  s tím jaká pozornost je věnována práci např. pánů Chalupského,  Pánka, Šitty a nově přitěhovavších se Volgustkovích (naproti kostela po Zajíčkových) a dalších mnoha občanů, bydlících v historickém centru. Svou činností a  na své náklady obnovují  historickou část města. Je to jedno z největších bohatství Žlutic. Z takřka havarijních objektů dělají dílo, které vlastně zachraňuje tuto  historickou lokalitu. Je to o to cennější, že to dělají díky své odvaze a šikovnosti. Není to žádná legrace dělat rekonstrukci v památkové zóně. Jediný zájem je snad jen ze strany památkářů a to jen proto, aby dohlídli zda děláte vše podle “vorschriftu”. Jen stavebník ví co drobných i větších problémů se “narodí” při takovýchto rekonstrukcích. Ať už stářím a špatnou údržbou samotné nemovitosti nebo chybným napojením inženýrských sítí. Vesměs je jejich úsilí bagatelizováno tím, že dělají na svém a pro sebe. Je to pravda, ale to nesnižuje  to hlavní –  veřejně-prospěšnou hodnotu, která tím vzniká a  je k nezaplacení. Když navíc v takovémto objektu je zřízena nějaká provozovna (např.Královi, Růžkovi apod.). Je to cennější vznik pracovních míst. Nevšiml jsem si, že by tomuto byla věnována ze strany obce nějaká pozornost.

Věřím, že běžní občané by udělali větší kus práce pro vzhled města. Bude-li mít obec zájem a dá občanům prostor a vhodně je ocení. ocenit.

Názory, Žluticko , ,