Home » Názory » Milí spoluobčané prosinec 2010

Milí spoluobčané prosinec 2010

15. December 2010

S novým starostou i malá změna názvu již tradičního starostenského úvodníku Žlutického zpravodaje. Budou následovat i jiné změny ?

Výsledky voleb je pro prosincový zpravodaj málo aktuální záležitost. Popisovaná atmosféra okolo voleb RM je ale dost zajímavá. Dusno, které lze vycítit z popisování průběhu voleb do RM panem starostou a hodnocení postojů ke vzniklé situaci obou táborů, spolu s  reakcemi kandidátů KSČM a stoupence druhé strany, na jiném místě v tomto Zpravodaji na výsledek ve složení RM , potvrzuje názor pana starosty, že  spolupráce v zastupitelstvu  bude pravděpodobně obtížná. Zvolení p.Zemana místostarostou je jasný handl, kterým  asi p.Zeman neudělal “své straně” radost. Není to úplně “čisté”, ale podíváme-li se jak probíhala stejná jednání jinde, tak to asi patří k politické etice. Jen aby se tyto účelové “kotrmelce” nestaly pracovní metodou. Jak se říká, vše špatné je pro něco dobré. Osobně si myslím, že  zastupitelstvo je složeno, s ohledem na volební subjekty, těmi nejlepšími reprezentanty té které strany. To, podle mě, dává předpoklad pro kvalitní rozhodování. Záleží na RM kam se městu bude ubírat. Moje první zkušenost je velmi pozitivní. Pan starosta si při řešení banální záležitosti udělal místní šetření sám!  To je snad první starosta  od doby kdy starostoval p.Šmídl, který bude věc veřejnou řešit podle svého názoru, na základě svého šetření a ne podle názoru místního úředníka, který by byl pověřen místním šetřením.

Zázračné změny asi nikdo nečeká. Že výsledky voleb není žádná revoluce, tomu věříme všichni. Zvolení mají jedinečnou možnost ukázat, že jsou lepší než ti předešlí. Jestli vidí nedostatky a rezervy mají 4 roky na vylepšení situace.

Názory ,