Příspěvky se štítkem žlutice

Žluticko, dvacátá léta minulého století – I.

15 April 2012
Comments Off on Žluticko, dvacátá léta minulého století – I.

Dokumenty, které se mi dostaly do ruky jsou natolik zajímavé, že stojí za přečtení. Jedná se o útlou knížečku popisující žluticko ze všech hledisek v letech těsně po vzniku Československa r. 1920 -21.  Z razítka uvnitř knížky je patrné, že byla součástí školní knihovny a mohla sloužit jako pomůcka pro výuku. Přepisovat to budu na tyto stránky postupně podle svého času. Věřím, že vás zaujme tak jak zaujala mě.

(more…)

Šachy 1/2012

16 March 2012
Comments Off on Šachy 1/2012

Mladí šachisté Šachového  kroužku se zúčastnili krajského přeboru čtyřčlenných  družstev, který se konal v Chodově.  S ohledem na kvalitu a sílu účastníků a na jednotlivé výsledky,  není 8.místo (poslední) ostuda. Ostatní družstva hrají stálou soutěž. K.Vary, Sokolov a Chodov, dokonce I.ligu .

(more…)

Vánoční turnaj

14 November 2011
Comments Off on Vánoční turnaj

V á n o č n í       t u r n a j

Dětské šachy

Pro zájemce  uspořádá  Agentura  L – S  společně se žlutickou pobočkou ČPP  ve společenské místnosti  Penzionu U kostela  dne 28.12.2011 od 13.hod. turnaj v šachu.  Hrací systém, propozice a ostatní podrobnosti  budou stanoveny v den turnaje podle počtu účastníků.

Turnaj je vypsán pro děti a mládež  od 6 do 18 let, kteří znají alespoň základy šachu.  Malé občerstvení,  ceny pro vítěze, ale i drobné dárky pro všechny účastníky jsou  zajištěny. Akce je financována z pojistek ČPP uzavřených na pobočce ve Žluticích.

Bližší informace i předběžné přihlášky na tel. 736681966

Malé žlutické lži aneb co v kronice nenajdete 3.

13 November 2011
Comments Off on Malé žlutické lži aneb co v kronice nenajdete 3.

Žlutické kluziště ve své době dobře sloužilo jak dětem a mládeži,  tak dospělým. A to jak ke sportu tak i k vyplnění volného času. V  průběhu času se kabiny rozšířily a bylo  využíváno jako ubytovna pro zemědělské brigády. Za další  čas, už bylo kluziště více ubytovací zařízení než kluziště, až se s tohoto zařízení stalo jenom ubytovnou.  Tržba za ubytování pak bylo dobré přilepšení pro hospodaření TJ Sokol (hlavně fotbalu).

(more…)

Rok po volbách

30 October 2011
Comments Off on Rok po volbách

Je tomu rok co do úřadu nastoupili nově zvolení. Je již zapomenut způsob,  jakým bylo tohototo vítězství dosaženo. Volbami došlo k úplné výměně všech členů RM a tak se očekávaly nějaké změny. Obměnila se jedna třetina zastupitelstva a já jsem před rokem vyslovil naději, že ti nový vnesou do řízení města nového ducha a dění v obci rozpohybují.  Jeden rok působnosti nové RM je čtvrtina volebního období. Dostatečná doba k nějakému zhodnocení. Zkusím se na toto období podívat očima běžného občana.

(more…)

Žlutičtí občané I.

10 September 2011
Comments Off on Žlutičtí občané I.

Ve Žluticích jsou otvírány nové provozovny, které zkvalitňují služby.  Svou kvalitou tak dobře reprezentují Žlutice u návštěvníků našeho města. Svou nabídkou doplňkových služeb nabízejí nové možnosti využití volného času i pro občany města. V neposlední řadě lze ocenit i vznik nových pracovních míst. Také jim je po zásluze věnována náležitá pozornost.

(more…)

Malé žlutické lži aneb co v kronice nenajdete 2.

3 March 2011
Comments Off on Malé žlutické lži aneb co v kronice nenajdete 2.

Po určitou dobu po sametové revoluci bylo časté, že německá (sudetská) občanská (nebo jaká) sdružení a iniciativy věnovaly určité finanční prostředky na obnovu památek, které byly pravděpodobně spojeny z jejich historií. S dobou, kdy zde, v pohraničí, členové oněch spolků bydleli. Zpravidla se jednalo o církevní stavby.V našem okolí to byla kaplička v Týništi, hřbitovní kostel v Chýších, kostel va Skocích, apod. Ve Žluticích bylo vybráno okolí kostela. Terenní úpravy a renovace pomníku padlým žlutickým občanům v I.světové válce (1914-18). Objektivně vzato šlo o prospěšnou akci, která vzhledově místům, kde se uskutečnila, velmi prospěla. Dnes už si ani neumím vybavit jak to před našim kostelem vypadalo. Postevené kamenné zídky, vysazení tújí, úprava terénu a zrenovovaný památník udělalo z tohoto místa příjemný kout Žlutic.

(more…)

Vážení spoluobčané – leden 2o11

5 February 2011
Comments Off on Vážení spoluobčané – leden 2o11

Prosinec ve Žluticích opravdu, přes návaly sněhu, proběhl v pohodové atmosféře a jak jsem si všiml cítilo to tak dost žlutických občanů stejně jako pan starosta. S uspokojením sleduji jak se stalo z rozsvěcení vánočního stromu občany oblíbená tradice a každým rokem je program k tomuto aktu bohatší a aktivně se ho účastní více a více lidí.

(more…)

PAT a MAT dětská soutěž o nejhezčí obrázek

9 January 2011
Comments Off on PAT a MAT dětská soutěž o nejhezčí obrázek

Agentura  L-S využila nabídku České podnikatelské pojišťovny o uspořádání malířské soutěže  pro děti ve Žluticích. Jednalo se dobrovolnou mimoškolní akci. Zúčastnilo téměř 3 desítky dětí  (5 chlapců a 24 děvčat). Pro zajištění objektivity byly obrázky rozděleny do věkových kategorií a hodnotila nezávislá osmičlenná  komise z řad maminek.

(more…)

Milí spoluobčané prosinec 2010

15 December 2010
Comments Off on Milí spoluobčané prosinec 2010

S novým starostou i malá změna názvu již tradičního starostenského úvodníku Žlutického zpravodaje. Budou následovat i jiné změny ?

« Previous PageNext Page »