Home » Akce agentury L-S » PAT a MAT dětská soutěž o nejhezčí obrázek

PAT a MAT dětská soutěž o nejhezčí obrázek

9. January 2011

Agentura  L-S využila nabídku České podnikatelské pojišťovny o uspořádání malířské soutěže  pro děti ve Žluticích. Jednalo se dobrovolnou mimoškolní akci. Zúčastnilo téměř 3 desítky dětí  (5 chlapců a 24 děvčat). Pro zajištění objektivity byly obrázky rozděleny do věkových kategorií a hodnotila nezávislá osmičlenná  komise z řad maminek.

Každý účastník dostal malý dárek, vyhodnocení pak ceny za umístění.

Zde jsou výsledky:

Kategorie nejmladších:

  1. Zuzana Hepnarová
  2. Eliška Houdková
  3. Petra Vrbová

Kategorie  starších:

  1. Eliška Slavíková
  2. Andrea Králová
  3. Tonička  Minářová

Kategorie  nejstarších byla bez účastníků.

Obrázky.

Na hodnocení akce  se lze podívat ze dvou hledisek. První hledisko pořadatelské, lze hodnotit kladně. Navíc lze říct, že se malinko pootevřely dvířka ke sponzorovi pro další akce ve Žluticích. Z hlediska občanského byla, podle nadšení dětí, které se soutěže zúčastnily, Lze akci hodnotit také uspokojivě. Navíc soutěž nestála město ani korunu a v porovnání s jinými dotovanými akcemi byla úspěšnost a účast přinejmenším srovnatelná.

Agentura L –S  připomíná, že každé úterý od 13 -17 hod. jsou  prostory společenské místnosti Penzionu u kostela  vyhrazeny pro mládežnické šachy. Probíhá i individuální výuka začátečníků. Tato šachová akce je bez poplatků.

 

Akce agentury L-S ,