Home » Názory » Dva roky před volbami

Dva roky před volbami

28. November 2012

Za dva roky my občané – voliči budeme opět vybírat své zástupce do vedení města. Někdo vybere své zástupce podle programu, jiný  podle osobnosti. Asi budou i tací, kteří budou volit z “povinnosti” k určitému uskupení – straně.. Bude nám opět nabídnuta celá škála  stran a seskupení  Ať budeme volit jakkoli, z  voleb opět vzniknou jen dvě koalice ( jako už několikrát), aby se zvolila RM a potažmo starosta.

Můj dojem i názor (zdůrazňuji můj), že tyto dvě vzniklé koalice  pak budou spíš na sebe nevražit a jen málo jsou ochotni usednout k jednomu stolu. Pak navzájem negují kroky či návrhy druhé strany, bez ohledu zda je návrh druhé strany dobrý či ne. Nová RM je potom složena z členů vítězné koalice, protože poražení odmítnou místo v radě nebo jim nebude  vůbec nabídnuta. Prostě se nedohodnou již na samém začátku. Také  se může stát, že v RM nemá zastoupení subjekt který ve volbách dostal nejvíce hlasů. Nevraživost se pak zpravidla stupňuje a občan se dozvídá informace, z kterých si nemůže udělat objektivní názor. Spokojenost občanů, ať je u “vesla” kdokoli, není nijak vysoká, spíš naopak. Z voliče se po volbách stane zase jen občan a jeho důležitost je odsunuta do pozadí. Z programu se vytratí sliby zajímající běžné občany a do popředí se dostanou akce, kterým lidi nerozumí nebo je nezajímají (možná jim to nikdo srozumitelně nevysvětlí, mám obavy, že se o to nikdo ani nesnaží). Vzniká pak dojem, že se jedná o osobní zájmy jednotlivých radních. Opozice pak naříká, že jsou odstaveni od důležitých jednání a nemají možnost rozhodnutí RM ovlivnit. Nerozumím těmto věcem, ale nevěřím, že nejsou žádné “páky” věci ovlivňovat. Možná je to tím, že zastupitelé nejsou schopni předložit jiné alternativy nebo najít pádné argumenty, aby věci ovlivnili nebo prosadili své návrhy. Jako by čekali “za bukem” co se nepovede a kritikou si připravovat voliče pro příští volby.. Na druhou stranu to vypadá, že RM si do toho nechce nechat mluvit. Kdo ví, čí pravda je pravdivější. Snad  obě strany v budoucnu najdou vzájemně dost kompromisů, aby mohly vést město ve spolupráci. Možná se nejde třetí “hráč”, který by mohl změnit tento stav. Věřím, že by obojí bylo ku prospěchu Žluticím i občanům.

Klesající počet voličů, by mohl svědčit, mimo jiné,  o ztrátě zájmu občanů o věci veřejné i z pocitu jejich bezmocnosti. Žádný z důvodů, ale není dobrou vizitkou komunálních politiků.

Názory , ,