Home » Názory, Žluticko » Váha názorů občanů

Váha názorů občanů

17. April 2014

Četnost příspěvků ve ŽZ na téma revitalizace žlutického náměstí ze strany opozice vypadá jako by se tento nápad zalíbil i opozici a že nové náměstí bude i kdyby „čert na koze jezdil“. Námi zvolené zástupce jako by nezajímalo stanovisko většiny občanů. Revitalizace náměstí mě nepřipadá, že by zapadalo do celkové již existující koncepce rozvoje města. Plnění slibů, daný občanům ve volebním programu se nejspíš stalo jen formalitou.. Proti tomuto mému tvrzení se pan starosta v reakci na moje poslední zamyšlení v ŽZ nad touto problematikou ohradil, ale mě nijak nepřesvědčil. Neřešení nebo odkládání akcí a problémů, které občany skutečně tíží nebo zajímají to potvrzuje. Prosazování nového řešení náměstí, u kterého nelze odhadnout všechny dopady, bude velkou finanční zátěží. Tím se řešení ostatních problémů, pro občany potažmo pro město důležitějších, jen oddálí nebo úplně zastaví. Je zcela jasné, že hodnocení plnění jejich volebního programu, po skončení  volebního období bude zajímavé. Mám namysli ty části volebního programu, které slibovaly podporu a práci pro občany a které nejsou plněny vůbec nebo jen formálně.

Jen namátkou :

  • zlepšení podnikatelského prostředí – nic co by stálo za řeč, ale spíš vůbec nic.
  • opravy komunikací a situace kolem Technických služeb   – blamáž
  • kluziště – ostuda i přesto, že si město vymínilo místo ve výboru Sokola, aby se nedošlo k chybným krokům, jak se v minulém období stávalo.
  • koupaliště. Po mnoha letech se našel velmi schopný provozovatel, ale jeho podpora a nutné investice jsou podle mého názoru velmi chabé. Spousta drobných úprav by nijak nevadilo eventuálním příštím , větším úpravám a došlo by určitě k větší atraktivnosti potažmo k větší návštěvnost a to ne jen ze strany místních.
  • podpora cestovního ruchu a turismu – nic výrazného. Naopak neschopnost  zprovoznit Amfiteátr pro celoroční akce  přesahující místní význam, odsuzuje toto zařízení k zániku. Prodejem vybavení, které tam ještě zbylo a využívání jako ubytovnu pro bezdomovce se mě jeví postupná likvidace jako cílená. A občasné hudební produkce pořádané snad pořád stejnou agenturou jsou asi pro radní dostačující. Předpokládám však, že chybějící, alespoň standardní zázemí nemůže dostatečně uspokojovat ani účinkující ani návštěvníky. Myslím, že by stačilo přestat na toto zařízení pohlížet jako na autokemp- restauraci a brát je jako služby doplňkové. Vrátit se k původnímu účelu využívání a uvědomit si, že takovéto zařízení je jedinečné v celém karlovarském kraji. Není zde vhodné místo jít do podrobností, stačí si jen připomenout proč v těchto prostorách kemp vznikl a jak to od té doby začalo být problémové.
  • podpora zaměstnanosti se snad omezila jen na program zajišťovaný úřadem práce. Podpora drobných živnostníků pracujících jako OSVČ mě uniká. Jako příklad si dovolím uvést to, že jako podnikatel jsem za dobu kdy jsem podnikal vytvořil více jak 10 pracovních míst, které fungují dodnes a to bez jakékoliv podpory či zájmu.
  • investiční akce i akce při opravách a obnově městského majetku  dopadly mnohdy dost divně.

Jsou tu i další veřejnosti již známé kauzy, kterými se město chlubit nemůže ( řešení dopravní situace apod.)

Informace v ŽZ o velmi dobrém  stavu městských financí se mi nejeví jako pozitivum. Raději bych viděl na účtech o něco méně, ale aby tato aktiva byly vidět v ulicích a na vzkvétání města.

Podpora města při organizaci akcí pro veřejnost ( Vladařské slavnosti, Babí hop,Rozsvěcení stromku apod) jsou pěkné a občany oblíbené, ale snad si lidé zaslouží  stejnou aktivitu i na jiných úsecích občanského života.

Asi se moje hodnocení zdá velmi negativní a ve čtyřletém pracovním období nenacházím nic dobrého. To ne, vážím si práce radních, vím, že pilně pracovali a že se snažili. Ale říct co se mě nelíbí je moje právo občana. Tím, že jsem vyjmenoval několik věcí, které jsou evidentními nedostatky, chci říci, že kdyby se radní nepouštěli do projektů velmi riskantních, které většina občanů nechce nebo je jim to přinejmenším jedno a své úsilí věnovali prospěšnějšímu  problémům, které notabene občanům ve svém volebním programu slíbili bylo by to všeobecně prospěšnější.

 

Názory, Žluticko , ,