Home » Názory » Naše žlutická kotelna.

Naše žlutická kotelna.

30. November 2012

V poslední době začala být  NAŠE   Žlutická teplárenská a.s., středem zájmu většiny žlutických občanů. Protože jsem zákazníkem této společnosti, pozorně jsem sledoval toto dění.

Poklidnou hladinu dění okolo kotelny asi rozčeřily změny v dohledovém orgánu. Nevidím nic divného, že bylo obsazení po mnoha letech obměněno. Změny jsou vždy zdravé.  Proč tolik povyku. Články ve Žlutickém zpravodaji, které byly pro i proti, mluvily o nedostatcích v provozování kotelny, o nevyužití všech možností zlepšení ekonomičnosti provozu i o špatné produktivitě provozních pracovníků kotelny. Mluvilo se i o šikaně současného obsazení kotelny, o nespravedlnosti kritiky. Uvedené skutečnosti v těchto článcích mě osobně přesvědčily o tom, že to kolem kotelny není opravdu vše v tak dobrém pořádku jak je nám předkládáno. Ostatně to já říkám již od začátku fungování kotelny. Pouze však jen z pozice malého odběratele a na základě vlastních postřehů, které vidím jen málo a ještě pouze z venku. Jestliže nějaký kontrolní orgán provádí svou práci tak, že je kontrolovaným nepříjemný, svědčí to o tom, že prověrka není jen povrchní – formální. Vnímá-li kontrolu tento jako šikanu a reaguje nepřiměřeně, ještě před výsledkem kontroly, je to podivné. Popuzení je však průvodní jev, dojde-li ke střetu zájmů dvou žlutických politických seskupení. Věřím, že provoz kotelny se dá vylepšovat a současné personální obsazení kotelny by se tomu nemělo bránit, spíš naopak. Provoz kotelny by měli zajišťovat lidé podle schopností, nikoliv z jiných důvodů ( např. za zásluhy,apod.). Podle dobré pracovní morálky, by měl každý pracovník za dobrou mzdu odvádět maximální úsilí. Za odpracované hodiny dostanou slušně zaplaceno a kontrola i tlak na ně  je běžný jev na každém pracovišti. Kotelna by neměla být žádnou vyjímkou. Nejsem zaujatý proti žádné straně, které jsou ve sporu. Snahou obou strany měl byt plynulý a ekonomický provoz, aby byli zákazníci kotelny co nejspokojenější. Důvody sporu mě však připadají  že jde o něco jiného.

Moje zkušenosti, jako zákazníka nejsou nijak dobré již od samého začátku  Změny v projektu, které mě tehdejší starosta slíbil vysvětlit, mě nebyly vysvětleny dodnes. Moje připomínky při kolaudaci byly bagatelizovány a komentovány tak, že ze mě zástupci dodavatele  udělali úplného blbce. A to za přítomnosti zástupců města i naší kotelny, kteří tehdy hájili, proti logice, zájem dodavatele nikoliv zákazníka. Moje nevyslyšené protesty proti instalaci slabého výměníku i další řešení drobných provozních nedostatků mě přesvědčuje o tom, že spokojenost odběratelů není důležitá a že jde jen o kšeft (snad pro město ?). Prosákly i spekulace o privatizaci kotelny, což , s ohledem na způsob provozování kotelny, má logiku. Jestli je to pravda, pak město ostrouhá a ty zákazníku se těš !

Názory , ,