Home » Názory » Revitalizace žlutického náměstí – možná jiný pohled

Revitalizace žlutického náměstí – možná jiný pohled

17. June 2013

Že by bylo dobře něco dělat s  hlavním náměstím ve Žluticích, je pravda. A je jen dobře, že se o jeho přestavbě začalo hovořit. Z návrhů, které jsme mohly vidět se mě osobně líbí všechny. Je to však jen pohled obyčejného člověka s omezeným rozhledem v tomto směru, jako asi většina občanů Žlutic. Zamyslím-li se však nad reálností tento projekt uskutečnit, jsem skeptický. Už v pouhých odhadech nákladů na tuto realizaci je uvádělo několik částek, které se velmi liší a to nikdo neví co vše se může stát, až by se opravdu začalo.

Kolik by se objevilo problémů, které by vše ještě prodražilo a přidělená dotace by nemusela stačit. Neznám pravidla při poskytování dotací, ale je známý osud mnoha obcí a měst, které se upnuly při realizací svých akcí na dotace a budou se z vzniklých problému dostávat dlouhá léta. A to ještě není řeč o dopadu revitalizace na občany bydlících na tomto náměstí a o majitelích nemovitostí, kteří by snad museli s úpravami souhlasit. Jeden z argumentů, že by nová úprava náměstí měla posílit cestovní ruch je lichý. Jestli by skutečně leželo RM  posílení cestovního ruchu na srdci je zde pole neorané jinde  – jen lépe a hlavně smysluplněji využívat současný potenciál města. Řešit to systematicky, nikoliv stylem “ode zdi ke zdi “.

To, že se tento ostrý střed názorů v této věci  dostal až na stránky Zpravodaje znovu ukázalo na  neschopnost  spolupráce RM se ZM  i v takto zásadních věcech. To nakonec netvrdím jen já. Stále se ukazuje jak chybí v politickém spektru zastupitelstva třetí subjekt, který by eliminoval třenice dvou seskupení a více se začalo pracovat  ve prospěch občanů.  Nejde přeci vše  schovat za zájem města.

Vzhledem k těmto skutečnostem  jsem dospěl k názoru, že otevření tohoto problému s takto megalomanským řešením snad mělo jiný důvod. Skutečnost, že současná  RM vůbec nenabídla občanům studii starou to jen potvrzuje.  Z mého pohledu  je faktická činnost RM za její působnosti takřka neviditelná a to přes její úsilí a pracovitost. Její předvolební sliby se pomalu rozplývají. A tak  bylo nutné udělat nějaký krok, aby stopa, která po její  působnosti zůstane byla viditelná.

Názory , ,