Home » Názory, Žluticko » Nové řešení dopravní situace ve městě.

Nové řešení dopravní situace ve městě.

11. November 2013

Dozvěděl jsem se, že při jisté diskusi k novému řešení dopravní situace bylo jednomu občanovi řečeno, že jednosměrný provoz v Čechově ulici byl zřízen na základě mé žádosti na parkovací místa. Zdá se mě to trochu zjednodušené a tak bych rád tuto věc osvětlil.

Vozovka v tomto místě je dostatečně široká a tak je úprava z tohoto důvodu zbytečná.  Původně, a to již zhruba před více jak 10 lety, jsem žádal o dvě placená místa pro penzion.  To bylo zamítnuto ze směšného důvodu a bylo mě dáno jisté doporučení. O parkovací místa žádal pro své vlastní auto, chtěl jsem ale nějak vyřešit parkování pro ubytované, tak aby i ostatní sousedi měli možnost zaparkovat. Náš návrh (vč. studie Ing. Burusíka) na celkové řešení celé křižovatky ve svépomoci (realizaci i z částečnou úhradou nákladů), asi nikdo nečetl. Aspoň nám nikdo nevysvětlil proč to nejde. Nemá cenu, abych dál  rozváděl tehdejší situaci. Mě bylo jistým způsobem vyhověno. Potřebám penzionu či občanůmto částečně vyhovovalo. Vysvětlil jsem si to tak, že nebylo v zájmu města věnovat našemu problému větší pozornost. Problémy, které návštěvníkům Žlutic vznikaly s občasným vzdáleným parkováním (poškození auta, pokutování aj.) jsem naštěstí vždy nějak s těmito lidmi „uhladil“. V roce 2010 po volbách došlo k obměně lidí v RM a já udělal další pokus. Takřka okamžitě přišel pan starosta zjistit o co jde. Už tehdy mi řekl, že jeden člen RM tvrdí, že se jedná o zřízení jednosměrného provozu, což jsem odmítl. V každém případě jsem měl novou naději, kterou upevnil zápis z jednání RM, kde byl zadán úkol toto řešit. To byl konec roku 2010. Když se po roce čekání nic nedělo, učinil jsem na MěÚ dotaz, jak je věc daleko. Odpověď zněla, že se bude již vbrzku realizovat (tajemník). po dalších dlouhých měsících se do města dostavil příslušný expert na dopravu, s nímž jsem mluvil. To byl již rok 2012. Pak teprv došlo k realizaci. Mezi tím jsem provoz penzionu ukončil a parkování pro provozovnu mě přestalo zajímat.

Můj názor na nové řešení dopravní situace je celkem neutrální. Nejsem odborník a tak jen názor laika. Pro chodce se nezměnilo nic. Z hlediska řidičů jde jen o to si na novoty zvyknout. Dopravní zátěž, díky většímu počtu jednosměrek se spíš zvýšila. Omezení pro těžká auta v centru, jejichž provozem komunikace i nemovitosti velmi trpí, nebylo asi vůbec řešeno (že to u zásobování nejde odmítám). Vjezd a parkování autobusů dělá řidičům asi taky problémy. Celkem vzato se nic nevylepšilo. Situace je podobná jako před změnami. Drobnosti, které měly zvětšit na dvou či třech místech bezpečnost se nemusely řešit takto složitě. Dlouhá doba od spuštění celé akce a její výsledek však mnohé napovídá.

Názory, Žluticko , ,