Home » Názory, Žluticko » Dva roky po volbách

Dva roky po volbách

16. September 2012

Dva roky od voleb, tedy v polovině volebního období, to je dostatečně dlouhá  doba, která nám může napovědět, jak bude volební období  úspěšné a jak  budou občané Žlutic spokojeni. Vzpomínám, že volby tehdy tomuto sdružení vyhrál především předložený volební program. V polovině volebního období je patrné, že volební program ale nějak “vyšuměl” a činnost RM se omezila snad jen na řešení běžných “provozních” problémů.

Přehled o tom můžeme jednoduše získat pozorováním změn ve městě a také ze zápisů zasedání RM a  ZM ve Zpravodaji i na internetových stránkách města. Velké změny k lepšímu, slibované ve volebním programu, nevidím. Když si uvědomím, že největší akce – čistička odpadních vod byla kompletně připravena v minulém volebním období, jeví se mě pak ostatní větší akce víceméně  málo úspěšné. Na cyklostezky se prakticky ani nesáhlo. Řešení historického jádra města se zdá z pohledu občana jako  pomalé i zbytečně drahé. Navíc po informaci opozice, která nebyla vedením města nijak komentována, se zdá z hlediska zákonnosti i podezřelé. Navíc, když si připomeneme  finanční postih pro město při investici v začátku tohoto volebního období, se jeví toto jako velmi pravděpodobné.  Daly by se jmenovat i další – vyřešení areálu kluziště je v rozporu s volebním slibem, podpora veřejného života ve městě je z mého hlediska trochu přitažená “za vlasy”a mimo tradičního “Divadelního léta” akce zdaleka nedosahují zamýšleného alespoň regionálního významu. Vytváření prostředí pro podnikání? Věřím, že je to dnes těžká věc, ale jednou je to volební slib. Jestli se v této věci něco dělá tak velmi diferencovaně a když tak jen z návazností na obecní majetek. Skutečnou podporu podnikání jako takovému, byť malou zde nevidím. Areál Zámecké zahrady – Autokemp je pro občany a podnikatele přístupný jen pro náhodné akce, které jsou většinou řízené Agenturou, jenž je přímo napojena na jednoho radního. Pak se může jevit odmítnutí prodeje finančně silnému vlastníkovi, kterému se mohlo využívání areálu upravit patřičným ” věcným břemenem v ” kupní smlouvě”, jako účelové. Důvodem neřešení využití arelálu Zámecké zahrady bude ale spíš v bezradností RM, ale hlavně chybná strategie, kterou si vedení stanovilo – neprodávat, ale spíše rozmnožovat obecní majetek. Majetek obce, který s ohledem na schopnosti vedení a jejich finanční možnosti, které jsou závislé na velmi vzdálené dotační milodary, je pak velmi drahý a spíše chátrá (v lepším případě zatěžuje obecní pokladnu), jak je i v jiných případech vidět. Zde pak postrádám již zmíněné , volebním programem slibované vytváření podnikatelského prostředí.  Při dobře stanovených a smlouvou dobře ošetřených pravidlech pronájmů či prodeje by soukromý subjekt využil obecní majetek lépe, jak ekomomicky tak by byl ku prospěchu občanů. I ve Žluticích je již dost podnikatelů, kteří v praxi dokazují, že můj názor není tak nesprávný. Asi by se dalo pokračovat v posuzování dalších rozhodnutí RM potažmo i ZM. Občani – voliči to jistě vidí sami.

Zajímavý je i podrobnější pohled na samotnou realizaci  jednotlivých rozhodnutí. V počtu schůzí a projednávaných bodů, které jsou na stránkách Zpravodaje i internetových stránkách města vyjmenovávany, svědčí o pracovitosti a vytížení. Podíváme-li se však na obsah projednávaných bodů zjistíme, že to zas nejsou tak složité záležitosti a vědšiny občanů se nijak přímo nedotýkají. Odchyt psa, prodej či neprodej obecniho pozemku, ale i ostatní projednávané záležitosti, bude vesměs zajímat jen úzký počet občanů. Otevřené problémy, které mají přímý vliv na život a majetek občanů se řeší velmi těžkopádně. Mám na mysli zejména dopravní situaci ve městě a to nejen v centru. Mnoho podnětů a žádostí obdržela na obec přinejmenším před dvěma lety. V zápise z jednání rady se to projednalo s jasnými termíny a odpovědnými za vyřešení. Není vidět, že by se něco dělo. Po roce čekání na nějaké řešení, jsem učinil dotaz a bylo mě odpovězeno, že je věc složitá, ale už  bude vyřešeno v brzké době. Další rok marného čekání mě přesvědčil, že tato záležitost byla odložena a našim zástupcům je jedno jak vyhovuje např. dopravní řešení občanům, nezajímá je jak trpí nevhodným dopravním provozem podzemní prostory a nemovitosti občanů vůbec. Opatření, která byla provedena na základě stížnosti (provoz těžkých aut na komunikaci v části Lomnice) mělo až veselý průběh.

Vím, že moje informace a přehled není až tak dokonalý, aby se  moje názory mohly brát vážně, ale určitě to svědčí o tom, že při řízení města je občan v žebríčku důležitosti na posledním místě. Přednost mají jen některé organizace, majetek města a někdy i dost úzké zájmy. Uznávám, že je péče  nápř. o památky, majetek či městem řízené organizace je nutná, ale nezdá se mi, že to bylo v rovnováze s péčí o občany. Město jsou přece jenom  především lidi – občané voliči.

 

Názory, Žluticko , ,