Home » Žluticko » Šachy 2/2012

Šachy 2/2012

14. August 2012

S lítostí oznamuji, že v tomto roce se šachové kroužky pro děti ruší. Důvodem je malý zájem dětí o šachovou práci. Čas vyhrazený pro výuku a trenink byl využíván pro zkrácení doby při čekání na autobus nebo vůbec pro ukrácení volného času a to s malým zájmem o hru samotnou.  Nezájem o turnaje a víkendová krajská soustředění ( velmi levná a vysoce kvalitní), tak kroužek suploval  jen školní družinu ( která snad byla pro tuto věkou slupinu zrušena).

Možnost zahrát si šachy kažkou středu od 15.hod. v prostorách společenské místnosti penzionu  ” U kostela  ” trvá.

Jedna úloha pro povzbuzení mozkové činnosti :  Bílý je na tahu a dá mat druhým tahem.

Bílý na tahu dá druhým tahem mat

Žluticko , ,