Home » Od stolu rejpalů » Žlutice nebo Kocourkov ?

Žlutice nebo Kocourkov ?

8. May 2010

U stolu rejpalů se semele ledacos. Kdo ví do jaké míry ti je drb a do jaké míry je to pravda. Ale jak se říká: na každém šprochu je pravdy trochu. Vybral jsem několik perliček z činnosti naší radnice o kterých byla u našeho stolu řeč.

Pronájem ATC. Autocamp jeden z mnoha žlutických kočkopsů, který je podle mě spíš přítěží pro město, než aby něco dobrého městu a obyvatelům přinesl. Hospodářský výsledek za víc jak dvacet let provozu by bylo určitě číslo nikoliv červěné, ale rudé. Bezradnost je vidět i na projenávání dalšího nájmu. Nejdřív se rozhodlo o dalším nájemci. Informace  zveřejněna na internetových stránkách města jako bod č.45 ze schůze RM ze dne 12.4.2010. V zápise ze schůze RM ze dne 19.4.2010 v bodě ukládá odboru MěÚ prověřit důvěryhodnost tohoto subjektu. Přehozená posloupnost úkonů nesvědčí jen o nesystémovosti, ale i skýtá jiná nebezpečí. I ústní příslib má právní hodnotu. Při nedodržení rozhodnutí ze dne 12.4. může nastartovat  zbytečné problémy.

Výběrové řízení  na Žlutickou kulturní agenturu. Nelze jednoznačně říci zda bylo rozhodnutí dobré či špatné, když neznáme všechny informace. Z pohledu ” z venku” a pouze na základě článků ze Zpravodaje je vidět jedno: Nic nového dál to bude, jak řekl kdysi pan Voskovec v jedné z předscén ve hře Osvobozeného divadla: jedeme dál močálem černým kolem bílých skal. K velké změně nedojde to je předem jasné. Na druhou stranu opačné řešení mohlo přinést možnost  pro místní galerii a tudíž pro Žlutice  učinit ze Žlutické galerie významné místo výtvarného umění z celorepublikovým významem. Návaznost na vyšší odborné kruhy je tu jasná. Zvýšení četnosti a zkvalitnění akcí v oblasti výtvarného umění je nasnadě. Zvýšení návštěvnosti zajímavými lidmi a tím i zvýšit povědomost  Žlutic samotných je pak automatické. Nestálo za to se k takovéto změně  rozhodnout ?

Další co se u stolu rejpalů řeklo stojí také za to. Jeden z kompetentních pracovníků MěÚ Žlutic se pustil do diskuze s jiným občanem Žlutic o kvalitě a způsobu provedení úpravy cesty v Nádražní ulici zámkovou dlažbou. Za tuto úpravu je nutné všem zůčastněným jen poděkovat a ocenit zlepšení jak po stránce estetické tak i z hlediska bezpečnosti. Nejde o nějakou kritiku díla jako takového. Ale najdou se vždy nedostatky i když triviální. Někdo je může vnímat jako zásadní. Jde však o to co tento pracovník řekne pod tíhou argumentů vyslovenými občanem. Nechci jmenovat komkrétní závady či nedostatky, nechci tuto zápletku komplikovat. Ale vysvětlovat to tím, že nebyl dodžen projekt a že místa pro zeleň se kterými projekt počítal byla záměrně uzavřena zámkovou dlažbou, protože městu chybí peníze na údržbu veřejné  zeleně je opravdu na úrovni. Žlutičtí občané můžou děkovat jen tomu, k pracovním metodám města patří systematická nesystémovost. V opačném  případě  by byly plochy na zeleň zachovámy a za desetitisíce, které byly navíc vynaloženy za dlažbu na pokrytí těchto ploch, by se nakoupil Roundup a problém veřejné zeleně vyřešit jednou pro vždy.

Od stolu rejpalů ,