Home » Od stolu rejpalů » Vážení spoluobčané (září 2010)

Vážení spoluobčané (září 2010)

12. September 2010

Také příspěvek pana starosty do zářijového  Žlutického zpravodaje (www. zlutice.cz ,  Zpravodaj č.9) mě zaujal. Bude-li do budoucna tato tradice příspěvků starosty pokračovat,  zamyslím se  nad tím co nám – občanům chce pan starosta v každém takovém příspěvku sdělit.

V zářijovém čísle Zpravodaje  zahájil pan starosta v podstatě volební kampaň. Plně souhlasím s obsahem jeho příspěvku. A to jak s výzvou k voličům tak i k volebním soupeřům. Hlavně nutno souhlasit s tím, že kandidáti jdou do voleb s vědomím, že v případě volebního vítězství musí prosazovat svůj volební program a dosáhnout vytčených cílů. Svou činnost vnímat jako službu občanům. V minulosti byly cíle, z mého pohledu dosti všeobecné a tím dosti obtížně měřitelné. Při hodnocení toho, čeho bylo v minulém období dosaženo, mě vychází, že proběhlo “bezproblémově”. Jak bych jinak řekl – bylo údržbářské. Automaticky nabíhající úkoly a řešení běžných záležitostí s chodem obce bylo průběžně zajišťováno. Některá rozhodnutí směrem k občanům byla sice  vyřešena  protiobčansky, protipodnikatelsky a tedy nevýhodně pro obec, ale tragedie to nepřineslo. Například vyřešení dopravní situace ve městě (poskytnutí argumentů ve prospěch mého tvrzení sem nepatří , ale jistě to popíši v jiném zamyšlení). Podpora podnikání  je řešena více méně necitlivě. Zaměstnanost je řešena jen podle finančních příspěvků  dodaných jiným úřadem. Nemá cenu dělat výčet kladů a záporů, je to věc úhlu pohledu. Výsledkem je ale to, že lze říci, že zastupitélé se za minulá volební období nemají čím pochlubit i když nic výrazně nepokazili. Letité problémy, které občany opravdu pálí, stále trvají. Na většinu si již zvykli a tak už to jako problémy ani nevnímají. Neslaný- nemastný projev zastupitelstva zapříčiňuje trvale klesající  kredit Žlutic jako takových. Tento můj  nebo podobný pohled na práci zvolených  v uplynulém období nemám jenom já, ale i celá řada žlutických občanů. Proto asi i tak zvýšený počet nových subjektů přihlášivších se do voleb.

Počet občanů ucházející se  o naše hlasy dosáhl počtu 120 osob. To jsou víc jak 4% obyvatel Žlutic. Předpokládám, že nejméně polovina zůčastněných budou ti, kteří se již v minulosti voleb už zúčastnili. A proto jsem zvědav co nového ve svých programech nabídnou. Budou to dobře pojmenované cíle s jasnou deklarací způsobu jakým toho docílí (hlavně, aby byly nalezeny prostředky jak toho dosáhnout)?  Nebo to budou pouze populistické výkřiky o zaměstnanosti , či jiná “těšínská jablíčka” z dalších citlivých oblastí. Občané očekávají víc než je zvyšující se počet zaměstnanců Radnice a plynulý chod tohoto úřadu. Kvalitnější manažerská práce by přinesla víc než jsou pravidelné akce (které si lidé organizují sami a obec jim pak podle možností dá nějakou dotaci).  Já osobně myslím, že staré tváře nic nevyřeší. Obávám se, že v případě jejich vítězství se “pojede dál močálem černým kolem bílých skal”.

Jak už jsem řekl, se slovy pana starosty musím souhlasit. Stejně důležité je pak,  jak nový zastupitelé  budou pracovat ve prospěch obce  a hlavně občanů. Aby měli, jak by se sportovní terminologií řeklo, větší tah na branku.

Od stolu rejpalů ,