Home » Od stolu rejpalů » Vážení spoluobčané (srpen 2010)

Vážení spoluobčané (srpen 2010)

8. September 2010

Titulek jsem si vypůjčil ze Žlutického zpravodaje. Tímto oslovením je uváděn pravidelný příspěvek Žlutického starosty, kterým  neformálně  oslovuje své spoluobčany, aby jim sdělil zpravidla nějakou aktuální záležitost, svůj názor na dění ve městě apod..

V prázdninovém čísle Zpravodaje v tomto pravidelném příspěvku apeluje pan starosta na občany, aby byli tolerantní k hlučným letním zábavám nejen svých  sousedů, ale i mládeže jak v Kalichu a v  autokempu, tak i na koupališti. Odměnou za přehlížení zákonů a závazných vyhlášek nám budiž naděje, že mládež nebude ničit obecní i soukromí majetek.

Nemám v úmyslu lamentovat nad zkažeností mládeže. Vím, že nikdo nezná co by pomohlo, aby děti nepily alkohol, nekouřily nebo neinklinovaly k negativum, ani my jsme nebyli svatí. Patří to k jejich věku. Nejsem si však jistý zda je dobré jim usnadňovat cestu ke všem těmto svodům. Myslím si ale, že mládeži byla dána zdarma hračka se kterou neumějí zacházet. Podmínky pronájmu jsou 1,-Kč a úklid. Zákazy nic nezmůžou – naopak. Úroveň pořadatelů zajišťující  zábavu mladým v pronajatých prostorách je totiž přinejmenším  diskutabilní. Opomenu i  to, že je při akcích dětem zpřístupněno cokoliv. Ani nebudu hodnotit úroveň  koncertů. Bylo by hloupé zkoušet to nějak regulovat. Jednak tomu nerozumím a navíc si myslím, že je věcí každého co kouří. Provoz  “koupaliště”  to nijak neposiluje, spíš naopak. Tyto prostory jsou tak využívány jen úzkému okruhu zájemců  a to jen několikrát za léto. Provozovna zajišťující občerstvení návštěvníků vykazuje na první pohled spousty nedostatků. Provozovna není označena podle zákona. Je-li pro tuto provozovnu vydán závazný posudek KHES, pak není dodržován. Nevěřím, že konané koncerty jsou řádně  nahlášeny a jsou dodrženy veškeré náležitosti (prodej vstupenek, autorské poplatky, ohlašovací povinnost atd.). Vím, je to nepopulární a sám to nemám rád. Ale o jednom jsem přesvědčen, že  když očekáváme dodržování zákonů a vyhlášek směrem nahoru (politici,úředníci apod.),  respektujme je sami a  vyžadujme je i směrem dolů. Myslím si, že ulehčování podmínek nikomu neprospěje. Na jednu stranu obec nechá vypracovat studii o rekonstrukci koupaliště (která se nikdy myslím neuskuteční)  a na druhou stranu  nechá tyto prostory  ” napospas”, nevyužívajíc lépe momentálních možností.

To za jakých podmínek byly prostory pronajaty a úrověň služeb, které drtivá většina místních občanů nijak nevyužívá a která nijak neoslovuje turisty nebo účastíky z okolních dětských táborů (spíš naopak) není to co mě zaráží nejvíce. Je smutné, že  odpovědní, svými rozhodnutími nechaly situaci dojít až sem. Nebo mám věřit tomu, že jsou s tímto stavem spokojeni?

Nejvíce mě vadí, že v průběhu uplynulích let byli odmítnuti místní podnikaltelé, kteří měli serioznější  záměry, do kterých by se vešly i tyto akce pro mladé. Byli připraveni i do zajištění provozu například  “koupaliště” i  investovat. Byl jsem jeden z nich a  tak vím o čem mluvím. Myslím, že na obci nikoho nezajímalo o co šlo. Jen stanovování dalších nesmyslných podmínek, aby to zájemce odradilo a prosadila se jedna z podmínek, která byla: nikomu ze Žlutic a minimalizovat vlastní starosti. Jednou důvodem zamítnutí bylo to, že koupaliště patří k Autokempu, jindy nutnost respektovat využívání vodní nádrže pro rybáře nebo i jiné náznaky neochoty pronajmout tyto prostory. Připadá mi to jako kdyby jim stačilo, že odpovědnost za úroveň nese někdo jiný. Odpovědnost za současný stav jim však zůstala.  Snad je to ta všemi místními stranami, ve volebním programu deklarovaná podpora podnikání, kterou jsem nikdy od žádné strany nepocítil a byla-li pak jsem nepochopil. Snad se přeje některým podnikatelům, ale podnikání jako takovému určitě ne. Je jen škoda pro město a její občany, že není zájem (nebo schopnost ?) zajistit kvalitnější pronájem nebo lepší využití  prostor pro zajišťování služeb, které jsou v majetku města. Vím, že existují způsoby, které by byly důstojnější a pro obec prospěšnější. Je to pracné.  Musíme věřit, že časem se to vylepší ve prospěch obce a občanů. Věřit tomu, že se nýnější stav nelíbí ani zastupitelům.

Od stolu rejpalů ,