Home » Názory, Od stolu rejpalů » Komu a k čemu slouží Kulturní dům

Komu a k čemu slouží Kulturní dům

14. April 2010

Koncem letošního března se ve Žluticích v restauraci “Zlaté hrábě” konal turnaj v licitovaném mariaši,  zařazaný do mistrovství  republiky. Turnaj z hlediska mariáše dopadl dobře a všichni byli vcelku spokojeni. Přijeli sem lidé ze všech koutů republiky i ze Slovenska. Pro téměř 100 účastníků byly prostory na Hrábí malé. To, že se jednalo o údálost přesahující i regionální význam navíc i málo reprezentativní.  Pořadatel se při zahájení omluvil, že nájem 5ooo.-Kč za sál v KD by narušil rozpočet turnaje. Myslím, že je morální povinností  zástupců města zajistit akce tak, aby byly podmínky co nejlepší i když se jedná jen o hráče karet.  Proč by nebylo možné zajistit lepší prezentaci Žlutic a pomoci zajistit úroveň srovnatelnou s ostatními turnaji v seriálu mistrovství. Nespočívá to v hloupém a netržním systému pronájmu prostor KD?

Rozdělění KD mezi dva podnikatelské subjekty  je z provozního, ale i z ekonomického hlediska nebetyčná blbost. Výsledkem je stav, který nemůže provozu vyhovovat.  Počet akcí je  malý a tím se stává provoz sálu drahým.  Svoje tvrzení, že jakýkoliv jiný způsob řešení je lepší, mohu dokázat  na příkladu výše  jmenované akce a z praktických zkušeností s vedením podobných provozoven mojich vlastních a svých kolegů.

Současný organizační stav v KD  je takový, že nájemce restaurace  má nájem v  takové výši, aby na to restaurace vydělala. Částka inkasovaná městem za nájem je asi tak malá, že KD nepomůže. Nájemce, ale nemotivuje investovat, čemuž vybavení a stav odpovídá.  Nájemce  sálu – agentura je dotována částkou tuším  půl milonu ročně na provoz sálu. Nyní je KD využíván kulturní agenturou maximálně  2x měsíčně. Kultúrní akce, kterou agentura nabízí, využívá, odhaduji podle kapacity sálu,  tak maximálně 5% obyvatel Žlutic. Ostatní akce má jiné pořadatele, který musí zaplatit nájemné za zapůjčení sálu (aspoň doufám, že platí i ostatní místní pořadatelé, ne jen někteří). Placení  nájemného snižuje počet akcí.  Výše dotace a tržby limitují nájemnce při počtu a kvalitě pořadů.

 Představme si, že sál bude za určitých, pro město výhodných podmínek, dán do pronájmu jako celek. Nájemce se bude muset začít chovat jinak. Bude muset sál využíval více. Tím bude muset zpestřit nabídku akcí a vyjít tak vstříc více jak 5% občanů. Upravit cenu za nájem. Bude ho to nutit shánět stravovací akce, zájezdy apod. tj realizovat trržbu od mimožlutických zákazníků. Zvýšením tržby poroste i zisk a vznikne prostor pro jinou nájemní smlouvu. Nýnější personální obsazení restaurace a nájemní podmínky je nenutí cokoliv řešit. Pohoda a tabáček. Nezávidím jím, naopak, vím jak malý manevrovací prostor pro své podnikání mají. Ptám se ale : co to přináší městu ?  Nic, ale zato  nejsou problémy. Nikdo snad nechce pochopit, že to lepší nebude a že je to může být paralera k  Autokempigu ( na jehož problematiku jsem několikrát v průběhu asi 15 let příležitostně upozorňoval. Dokonce jsem měl zájem o pronájem ATC a přihlásil jsem se do výběrového řízení. Nebyl jsem pozván k jednání a nebylo mě ani odpovězeno. S vedením provozoven s tímto obratem a zaměřením  mám zkušenosti a to s  dobrými výsledky)

Bude-li někdo argumentovat, že na to nejsou peníze, jak často od žlutických slyším, nemá pravdu. Podobných zařízení je více, nejsou takto dotovány a běží bez problému. Například Pšov a nemá zdaleka takové možnosti jako žlutický KD. Znám Nejdek, Podbořany. Schopný a podnikavý manažer  dokáže sehnat pro KD tolik akcí, že mu zisky dovolí  podepsat smlouvu, která ho místo platit nájem  zaváže podle dispozic města investovat do modernizace a oprav( smlouva by musela počítat se ziskem dotace na opravu KD). Jasně stanovena pravidla nájemní smlouvy a možnost ekonomického propojení sálu a restaurace zajistí životaschopnost provozu i s financováním rozumného počtu kulturních akcí. Město ještě ušetří na dotaci. Mojí jistotu podporuje odhad tržby ( od které se dá lehce odvodit hrubý zisk) při akci mariašníků, kterou jsem si vzal jako příklad středně velkých akcí a kterou jsem své zamyšlení uvedl. Takovéto akce na sálé spojené se stravováním a konzumací zajistí dostatečný zisk i na lepší mzdy pracovníkům, čímž se  jejich kvalita práce , potažmo služeb , zlepší. Na jaké úrovni a  z jakým hospodářským výsledkem budou pracovat provozovny ve vlastictví  města může rozhodnout RM i ZM. Mohou dál zastupitelé strkat hlavu do písku a nedělat nic. Je to schůdnější cesta. Žádné problémy, žádná odpovědnost. Každý rok se vyčlení z rozpočtu čáska a je pokoj. Lepší odměny to nikomu nepřinese.

Byl bych nerad, aby moje spekulace byly chápány tak, že řešení okolo KD považuji za  jednoduchou věc. Je to otázka štěstí jak dlouho bude trvat  než   se najde šikovný a schopný člověk a jak si ho přizpůsobíte k místním podmínkám, tedy i otázka trpělivosti. Řešit by se to mělo. Tím spíš, že bude-li někdy v budoucnu nový KD, bude  muset provozovatel  uchopit práci  za jiný konec.

Názory, Od stolu rejpalů ,