Home » Názory, Od stolu rejpalů, Žluticko » Bez práce nejsou koláče

Bez práce nejsou koláče

10. March 2010

Ze zápisu jednání RM jsem se dozvěděl, že FC Sokol nabízí městu odprodej ubytovny na kluzišti za 1.-Kč. Je to další z mnoha důkazů o neschopnosti funkcionářů FC.  Zmizí tak z mapy Žlutic služby, zajišťující levné a hromadné ubylování, které ve Žluticích chybí úplně. Sokol tak dává  jednu z těžkých úderů turistice a cestovnímu ruchu v našem městě. Pohřbil minimálně dvě pracovní místa. Navíc  se zbavil možnosti přímu minimálně 100 tis ročně do svého rozpočtu. Nebudu dále vyjmenovávat dalši  potencionální výhody a možnosti vyplývající z pouhé skutečnosti, že ubytovna bude v provozu a bude mít trvalé zaměstnance. Zjednodušeně řečeno – tunel na jehož konci jsou 2-3  úspěšné ročníky A mužstva  fotbalistů (ostatní družstva asi nic).

Možná, že moje tvrzení vypadá jako nesmyslné. Vrátím-li se však  zpět o 5 – 6 roky , mohu v tomu maximálně dodat, že jsem možná podhodnotil roční zisk. V té době měla Ubytovna po kontrole OHESu, byly splněny podmínky pro provoz dětské rekreace. Vedle letních táborů pod stany, by náše zařízení působilo jako interhotel. Byly určeny hygienické podmínky na  zajištění stravování pro ubytované. Se splněním těch nejnákladnějších byla ochotna pomoci firma pracující tehdy na modernizaci statku, výměnou za ubytování, které zde využívala (stejně nezaplatila). Po obhlídce zástupce města, nebyly problémy ani z hlediska obce. Bylo jednáno z Úřadem práce v K.Varech a přidělení dotace 70.tisíc na zřízení pracovního místa a úhrada části mzdy pro jednoho pracovníka po dobu jednoho roku byla velmi realná. Pro využití kapacity bylo rozjednáno s organizacemi Junáka ze severu (Ústí, Teplice, Louny) využití celoročního využívání. Železniční spojení a možnost varialibity počtu ubytovaných byla pro tyto zájemce velmi zajímavá. Dokonce byla na kluzišti oficiálně provozována malá prodejna  pro potřeby ubytovaných. Bylo nabídnuto, sponzorem  Západočeské amatérské ligy horských kol, pořadatelství jedné etapy (předběžný souhlas se životním prostředím bylo – p. Pánek, pomoc s pořadatelskou službou žáky lesnické školy bylo přislíbeno). Dálší využití se rýsovala. V této fázi bylo nutné vypovědět “sociálně slabé “, zazimovat a  provést zbytek úprav a na jaře by už mohly nájíždět junáci. Určitě by to bylo složitější než tu zkráceně píši, ale tehdy uskutečnitelné. Schůze Sokola však rozhodla v souvislosti s ubytovnou: neinvestovat (zviditelnění této akce je víc než jedno volební období), “socky” nechat (jistý příjem), ostatnín akce nepořádat (moc práce, stejně pro přítomnost “našich ubytovaných” nebylo možné).  Za těchto podmínek nebylo možné pokračovat v tomto záměru a správcovství převzali členové výboru Sokola a kolektivně řídili chod  ubytovny. Můj odhad, že spíš uhlídáš pytel blech než pár těchto človíčků se vyplnil a perspektiva ubytovny byla zpečetěna.

Dnes dostanou (možná) 1.- Kč  místo mnou odhadovaných 1OO tis/ ročně. Nemusí však dělat nic. Dál se budou stavět do role ukřivděných s nataženou ručkou prosíc o dotaci. Že bez práce nejsou koláče? Né každý má koláče rád.

Co dodat? Každý ať si udělá závěr a názor sám. Ubezpečuji čtenáře, že vše co ve článku tvrdím je pravda.

Názory, Od stolu rejpalů, Žluticko , ,