Home » Akce agentury L-S » Šachová úloha 3/2011

Šachová úloha 3/2011

15. March 2011

Dnešní úloha je jednodušší. Zadání zní: bílý táhne a příštím tahem dá mat. Nápovědou pro řešení je tajenka křížovky. Řešení můžete vhodit do poštovní schránky (Lacinovi) Agentury L-S v Čechově ul. 123 nebo předat do kanceláře Agentury L-S osobně do 12.4.2011. Jeden řešitel dostane poukázku na odběr zboží podle svého výběru v některé provozovně ve Žluticích.
Agentura L-S pořádá Letní šachový turnaj. Jedná se o přátelský turnaj pro neregistrované hráče bez ohledu na výkonnost a věk. Přihlášky v kanceláři agentury V Čechově ulici. Uzávěrka přihlášek 30.4.2011. Forma turnaje a ostatní podrobnosti turnaje, budou vyhlášeny po uzávěrce podle počtu přihlášených a podle dohody účastníků. Hrát se bude ve společenské místnosti penzionu U kostela. Vítěz dostane putovní pohár a hlavní cenu. Ceny dostanou i ostatní vyhodnocení.

Legenda křižovky:

Vodorovně:

 1. podnebí;  zn. poloměru
 2. 1.tajenka
 3. evropan; literární útvar
 4. starověký bůh;muž.jméno dom.
 5. předloha
 6. nota; chemická značka kyslíku, potomek
 7. zkr.objem. jednotky; uzavřená skupina osob
 8. 2. část tajenky; iniciala křestního jména 8.1

Svisle :

 1. Šachistické hodnocení, římská jednička, chem. zn. draslíku
 2. Arabská šestka, psí citoslovce, zkr. objemu
 3. Domácí zvíře, značka dioptrie
 4. Spojka, nicka, část obrazu
 5. Zkratka naší republiky v šedesátých létech minul. století, babička něm.
 6. Zájmeno, dom.ženské jméno
 7. znač. ruských letadel, tvar slovesa dáti
 8. staré zájmeno, poloměr
Šachová úloha

Šachová úloha 2

Akce agentury L-S ,