Home » Názory » Šachy, nejen zábavná hra ?

Šachy, nejen zábavná hra ?

20. February 2010

Před nedávnem jsem zaslechl v rozhlase zajímavou informaci o tom, že v sousedním Polsku uvažují o tom, že šachy zavedou do škol jako povinný vyučovací předmět. Nápad je to určitě dobrý. Šachy nejsou jen pouhou hrou. Při proniknutím do jejich tajů a nelezení analogie pro běžný život, je velmi pravděpodobné, že to lidem osvojívši si tyto taje, bude pomáhat řešit běžné problémya možná i vážná rozhodnutí. Určitě je to však naučí jak k problémům přistupovat a způsob jak je řešit. Šachy jsou nejen gymnastikou mozku, ale i dobrým návodem jak se v životě chovat.

Šachy nejsou o náhodném pohybování figurek po šachovnici, nebo o nabiflování se nějakých pozic a postupů. Kouzlo šachů je v jejich složitosti. Bez nadsázky lze říct, že šachy jsou  složité jak život sám. Na každou pozici a situaci se otvírá dalších spousty řešení postupů a reakcí. V teoretické podobě to vypadá velmi složitě, ale je to prakticky o osvojení si těchto zásad a jejich dodržování.

Je velký předpoklad, že školní dítě, které si osvojí základy šachu v její abstraktní části, se bude lépe vyrovnávat s úskalími učení apod. Znalost šachových základů nemusí samo o sobě znamenat, že jedinec bude dobrým hráčem, ale jistě (podle míry osvojení těchto základů) budou tyto znalostim takovým katalizátorem při jeho duševní činnosti. Hrou, která děti zaujme se vlastně učí se učit. Ve spoluprací se školou, lze dosáhnout zajímavých výsledků. V mé praxi se u jedné 6. třídy, kde byl nadpoloviční počet žáků členy šachového oddílu, podařilo učitelům dosáhnout u 23 žáku z počtu 25 ve třídě  vyznamenání. Přišlo to samo a najednou. Našim úsílím bylo děti motivovat natolik, aby nám chvilku u šachu zůstaly.Výhodami, které získavaly za aktivitu byly dále motivováni k další práci na sobě. Rostla tak  hráčská úroveň a s ní i abstraktní myšlení dětí, trpělivost a vytrvalost při duševní práci. Hrou jsou pak děti lépe připraveni na zvýšenou duševní činnost, kterou si dnes život vyžaduje. Lépe pak psychicky zvládají situace, které v dnešní uvolněné době vznikají a  musí je většinou  řešit sami. Osvojením hry samotné pak může pozitivně ovlivnit využití volného času dítěte.

Touto ódou na šachy, jsem chtěl vyjádřit  svůj souhlas s nápadem Poláků. Šach nesporně pozitivně ovlivňuje myšlení a chování jejich vyznavačů. Masovostí lze infikovat tímto fenoménem co nejvíce jedinců a do běžného života vnést zdravější filozofii.

Názory ,