Home » Akce agentury L-S » Šachová úloha 4/2011

Šachová úloha 4/2011

17. April 2011

Dnešní úloha je opět dvojtažka a tajenkou křížovky je nápovědou pro řešení šachové úlohy. Bílý na tahu a dalším tahem dá mat.

Legeda ke křížovce :

Vodorovně:

 1. vrch u Žlutic, nula;
 2. nemocniční oddělení, dusík;
 3. citoslovce radosti,šimrá;
 4. Rz Domažlic, vpiš KBT;
 5. druhá samohláska, finský přístav, t s háčkem;
 6. předložka, nicka, ta i ona;
 7. Anglická číslovka, chem.zn. kyslíku, chem.zn. boru;
 8. II.část tajenky, RZ Rokycan;

Svisle:

 1. slovenská předložka, dom.muž.jméno;
 2. uvnitř/obráceně/, část vozu, litr ;
 3. větná spojka, nota, spojka;
 4. nota, dlaždička;
 5. ohrazená část lesa pro chov zvěře;
 6. zkr.obchodních domů, lasicovitá šelma;
 7. poloměr, předložka, ozn.fyzik.veličiny;
 8. I.Tajenka, slovenský souhlas;

Řešení úloh do 15.5. do schránky penzionu U kostela (z Čechovi ul.) nebo osobně do kanceláře Agentury L-A na stejné adrese.

Řešení úlohy 3/2011:

1) De6+ ; Jxe6 ( nebo Sxe6 )

2) Jfh6+++.

Výhercem poukázky na odběr zboží je M. Zeman ze Žlutic. 1.5.2011 byl zahájen Letní turnaj přes velmi nízký počet účastníku. Ukončen bude 10.6.2011.

Akce agentury L-S ,