Home » Názory » KSČM – volit nebo nevolit

KSČM – volit nebo nevolit

26. September 2010

Jsem přesvědčen, že pro komunální volby se více méně mažou ideologické hranice. Program je přizpůsobován místním potřebám a  podmínkám. Kvalitní program, s důrazem na místní problematiku má v těchto volbách šanci uspět u voličů bez ohledu na stranickou příslušnost. Letošní obecní volby mě připoměl do této doby, mimo pana starosty ve Zpravodaji, volební leták s programem KSČM. Musel jsem ocenit úroveň této tiskoviny. Vkusné, přehledné a přes stručnost velmi informativní. Dá se tady říci, že mě zaujal. Proto mě začal zajímat i obsah volebního programu zdejší organizace KSČM.

Program vychází ze závěrů VII. sjezdu KSČM z roku 2008 (zběžně jsem četl) a navazuje na program z minulého volebního období. Dobře. Podrobně jsem si přečetl program nový a porovnal zběžně s minulým. Můj pocit je, že oba programy jsou velmi podobné – koninuita zajištěna. Tj. : nezaznamenal jsem jediný konkrétní cíl, jediný jasný a “hmatatelný” úkol. Slovesa  podporovat, prosazovat, které uvádějí volební cíle nikoho nezavazují ke konkrétním cílům, které Žlutice potřebují. Dávají jasně prostor pro pozdější hodnocení: Dělali jsme co jsme mohli, ale objektivní okolnosti, nedostatek peněz atd. Můžou být dobré argumenty  proti případnému negativnímu hodnocení. Podpora a snaha byla – volební program bude tedy splněn přesně podle programu i závěrů  VII. sjezdu. Úkoly v jednotlivých oblastech jsou  formulovány často jen všeobecně, což pro nedostatek prostoru chápu. Ale i ty co jsou přesněji formulovány jsou tak málo problémové, že už je vidím napřed splněné  (a to i vzhledem k tvaru sloves, které tyto cíle uvádějí). Tedy je tady velká pravděpodobnost, že půjde vše po staru.

 O co závaznější a tím i férovější  by byl  program formulovaný například pod  oddílem bytové a sociální politiky  jedná jasná věta :  50% finančních prostředků získaných prodejem bytů vrátíme zpět do bytového fondu a ohledem na socialně slabší občany a mladé rodiny. Je to jasné a lépe se to vyhodnotí. Je to jen příklad, kterým chci podpořit můj dojem, že cíle formulované v pogramu jsou nezavazující.

Zaměstnanost – aktivity omezující se na telefonáty s Úřadem práce zda by byly volné prostředky pro lidi, kteří pak uklízí město ? Nebo je přiraveno něco systematičnějšího? Uvidíme.

Veřejný pořádek a ochrana soukromí. Pro splnění stačí alibisticky rozeslat pár dopisů s upozoněním na nepravosti – přehodit horký brambor na někoho jiného. A současně podpořit provoz těch zařízení, kde jsou jmenované problémy veřejným tajemstvím. A před děním v těchto zařízení strkat hlavu do písku ?

V oblasti kultury, zvyšování dostupnosti kultury pro méně majetné chtějí dosáhnout navyšováním provozních dotací (asi dotaci pro Kulturní dům). To si já osobně neumím představit. Zadarmo lístky nebo pivo? Apod. i v ostatních oblastech jsou některá  řešení jen povchní.

Takto nabídnutý volební program mě připoměl totalitní vtip ” o socialistickém perpetu mobile ”  : Kdo nic nedělá – nic nezkazí – kdo nic nezkazí je pochválen – kdo je pochválen je povýšen – kdo je povýšen ten nic nedělá – kdo nic nedělá….  Je to program, který se nedá nesplnit, nic však občanovi nepřinese. Nevěřím v přínos této strany pro město. Staré tváře, které desítky let řídili chod tohoto města jsou odpovědni za nespokojenost dost velkého počtu spoluobčanů ze současnéhno stavu. Věkový průměr kandidátů – 59,5 roku. Pod šedesátku průměr srazil jediný třicetiletý, jehož přítomnost na této kandidátce dost špatně chápu. Jako živnostník se podepsal pod volební program, ve  kterém není ani písmenko o podpoře živnostníků a soukromého podnikání, ani o podpoře stovek našich občanů, kteří musí denně za svojí prací dojíždět ( někteří i ve tři ráno) a kteří se v podstatě podílejí na plnění obecní pokladny. Pod program, který slibuje z obecního rozpočtu dotovat kulturní vyžití  socialně slabých.

Toto zamyšlení je můj názor, za který se nestydím a který tímto způsobem zveřejňuji ( jinou možnost asi nemám), přestože vím jak bude přijat. Záleží i na ostatních účastnících voleb jak osloví občany. Aby se  opět  nestal “jednooký králem”. Občané musí sami poznat, že tento způsob řízení města je pouhé údžbářství ( a ještě špatné ). Myslím, že většina obyvatel si přeje Žlutice vzkvétající.

Názory ,