Home » Názory » Horší než “turecký hospodářství” ??

Horší než “turecký hospodářství” ??

7. May 2010

S povděkem kvituji, že se neustále snažíte logickými argumenty mobilizovat společnost k normálnímu chování. Bohužel si myslím, že je to již marný boj. Celá západní kultura nevyhnutelně spěje ke katastrofickému konci. Totální regulace všeho a sociální státy způsobily, že jakýkoliv výrobek z těchto oblastí je neskutečně drahý a nekonkurenceschopný a vlády všech zemí, aby se zalíbily svým voličům, vytvářejí téměř bez výjimky dluhy.

A to vlády pravicové i levicové, pravicové možná o trochu méně. V Evropě zcela jasně zvítězila totální byrokracie, která způsobuje, že bohatnou lidé nezúčastňující se výrobního procesu, ale lidé tyjící z byrokratického systému. Typickým příkladem jsou stavební pozemky. Zatímco 1m2 stavebního pozemku, dříve pole, stojí cca 1.000,-Kč, sousedící původní pole stojí 10 Kč/m2. Rozdíl mezi oběma pozemky je pouze ten, že ten drahý se podařilo byrokratickým rozhodnutím umístit v územním plánu do území určeného pro výstavbu. Na jedné stavební parcele lze tímto způsobem vydělat při velikosti pozemku 1.000m2 990.000,-Kč. Pokud umí člověk trochu počítat, a stačí k tomu velká násobilka, ví, že státní dluhy, kterými jsou zatíženy všechny země EU, jsou již teď nesplatitelné. Vezmu příklad ČR. Stát dluží 1 bilion Kč, občané mají půjčeno druhý bilion Kč. Pominu skrytý dluh na neopravených komunikacích, zastaralé infrastruktuře atd. Nejsem marxistou, přesto předpokládám, že hodnoty jsou vytvářeny materiální prací a službou. Vše ostatní, tj. např. právní služby, lékařská péče, státní aparát atd. pouze zvyšuje formou daní, pojištění a jiných služeb cenu materiálního výrobku, ale na jeho výrobě se nepodílí. Uvažuji-li, že počet lidí zúčastněných na materiální výrobě či službě je v ČR pouze 2 miliony osob, pak každý z nich ke splacení již existujících dluhů musí vyprodukovat zisk 1 mil.Kč. Nepočítám úrok. Oblíbený nápad politiků, že nás zachrání dotace Evropská unie, je nesmysl. Jednak sama EU je v podobném stavu jako ČR, jednak je třeba se podívat, jakou formou nám EU pomáhá. Přicházejí dotace na nesmyslná akvacentra a podobné stavby, kde se město nebo obec ještě v zájmu nejušlechtilejšího cíle zadluží, aby svůj podíl na investici bylo schopno zaplatit, ovšem nikdo již neřeší, kdo bude hradit budoucí provozní náklady. Přirovnal bych to k tomu, že zadlužený člověk vyřeší svůj dluh tím, že si postaví na zahradě vyhřívaný bazén. Dříve jsem měl pocit, že to politici na všech úrovních dělají z nevědomosti, dnes již vím, že to dělají v duchu “každý den dobrý”. Co si ale počnou se svými penězi, až celá ta bublina splaskne a peníze ztratí svoji cenu, to již nedomýšlejí. ..Ach jo!

Názory