Home » Od stolu rejpalů » Názory turistů I.

Názory turistů I.

14. January 2010

V naší hospůdce se často zastaví turisti nebo návštěvníci Žlutic. Malý prostor a domácí prostředí způsobuje, že návštěvníci hospůdky mají k sobě blíž a toto prostředí svádí k navazování hovoru.

Odpovědi na naše otázky typu „Jak se vám líbí ve Žluticích“ nás většinou nepotěší. Naopak. Při srovnávání našeho městečka s obcemi v okolí, ale i srovnatelnými městečky v kraji i jiných regionech , Žlutice propadají. Mnohdy jsou argumenty tak jasné , že jen koukáme a stydíme se. Uvědomujeme si , že jsme si vlastně zvykli na tento stav. To co cizí považují za nepochopitelné nedostatky , my už ani nevnímáme. Dokonce byl jeden náš spoluobčan po dvaceti letech ve své rodné vísce na východním Slovensku a musel zkonstatovat, že i tam se vše vylepšuje rychleji než u nás.

Víme proč z městečka, které bylo do devadesátých let poměrně rušným místem,  se postupně stává umírající obcí? Určitě. Každý z nás to ví. Zná i viníka a recept jak to zvrátit. Problém je ale v tom, že to je u každého z nás jinak. Podle jednoho za to můžou politické změny. Podle druhého vedení obce atd. Při objektivním pohledu se však sjednotíme na tom, že ke změnám nedošlo najednou, a že důvodem je spousta důvodů a i konkrétních maličkostí. Ale hlavním společným jmenovatelem je skutečnost, že my jako celek jsme se neuměli a asi ještě neumíme reagovat dobře na změny a neumíme se přizpůsobit novým pravidlům. Dlouholetí zástupci obce působící v různých funkcích desítky let plnící snad do dneška tvrdošíjně úkoly strany a dbají, aby se snad nedělo něco jiného než co jsou schopni zajistit oni. Pracují již desítky let stereotypně a se stejnými argumenty do dnes – na nic nejsou peníze a návrhy druhých umí zhodnotit jako nerealizovatelné, aniž by je vyzkoušeli, či o nich třeba jen diskutovali. My ostatní reptající neumíme tyto věci změnit nebo ovlivnit ani o volbách natož průběžně. Zkušení aparátníci umí dobře „vylavírovat „ kritiku do ztracena. Výsledkem pak je to co všichni vidíme. Po městě všechno zanedbané, chodníky hrbolaté, obrubníky každý jinak, na náměstí železná zábradlíčka pokřivená šišatá a již léta nenatřená, parková úprava po městě působí spíš trapně než dekorativně. Amfiteátr, který měl a mohl zviditelňovat Žlutice a být nositelem kultury a společenských akcí, jsme zdegradovali na Autokemp a hospodu. Pod přímou režií městského managmentu a za nemalých městských financí byla tato, kdysi chlouba města zničena. Koupaliště je další ukázkou umění „ jak si nevědět rady“. Problém se vždy shodil ze stolu, protože provoz je z hlediska městských zástupců neřešitelný. Jako řešení je studie, která je zatím jen teorií, konkrétní opatření, aby se něco pohnulo k lepšímu nejsou. I na to, abychom mohli dojít do zdravotního střediska po cestě důstojné 21.století musíme čekat na dotace. I když některé komunikace a méně frekventované resp. využívané jen malým zlomkem obyvatel jsou v pořádku. A tak stovky obyvatel trpí, protože dotace jsou daleko a městská pokladna prázdná a nenajde se ani pár korun na nějaké opatření na alespoň malé úpravy a pár jednotlivců má pokoj.

A tak si reptáme a nadáváme na poměry a neschopnost celého zastupitelstva a rady až se zarazíme : je to ve Žluticích opravdu tak špatné ?? Není je to ještě horší !!

Od stolu rejpalů , ,