Home » Žluticko » Žlutice umírající město

Žlutice umírající město

13. January 2010

Naše návštěva byla po letech šokem, který mám v srdci a nikdo ho nevymaže. Městečko zvané Žlutice, které kvetlo obchůdky a lidičkama, kteří byli stále veselí, je rázem mrtvo……..

Nejen stavby paneláků, ale špinavé kašny a po zeptání lidí bylo sděleno, že si vedení hrabe jen pro své účely a jen tam kam to není potřeba. Práce zde není a lidičky dojíždí km daleko, aby se uživili a zatím se budovy pronajímají za pakatele cizím národnostem, nežli domorodým lidem, kteří by třeba také brali budovu za pár peněz. Proč se tu nedaří podnikání, je to jasné…..nikdo z vedení to nepotřebuje, jelikož takto lidi jezdí tam a zpět a je aspoň doprava vytížená, že?? Proto se zamyslete a něco lidičky učiňte nebo okolní vesničky, které vzkvétají vás pohltí, protože kvetou např.CHÝŠE!!! atd. Tímto končím a doufám, že po čase se vrátím a bude zase vše veselé a né umírající.

Žluticko , ,