Home » Humor » Aplikované zákony mrtvého koně

Aplikované zákony mrtvého koně

14. January 2010

Rozdíly mezi primitivním hospodářským myšlením našich předků a dnešním způsobem uvažování expertů ovlivněným
moderními náhledy na ekonomiku, politiku a výrobní procesy lze stěží porovnat lépe než pomocí mrtvého koně…

Přísloví Indiánů z kmene Dakotů:
“Když zjistíš, že jedeš na mrtvém koni, sesedni!”


Nicméně v profesionálním životě často prosazujeme jiné strategie, podle kterých se v takovéto situaci pokoušíme jednat:

– obstaráme si větší bič
– vyměníme jezdce
– říkáme: “Vždyť ten kůň vždycky jezdil…”
– založíme pracovní skupinu pro analýzu koně
– navštívíme jiná místa, abychom se podívali, jak se tam jezdí na mrtvých koních
– zvýšíme standard kvality pro jízdu na mrtvém koni
– vytvoříme task force pro oživení mrtvého koně
– založíme výcvikový kurs, abychom se naučili lépe jezdit na mrtvých koních
– vypracujeme srovnávací přehledy různě mrtvých koní
– upravíme kritéria, podle kterých se určuje, zda je kůň mrtvý
– zaplatíme externí specialisty, aby jezdili na mrtvém koni
– zapřáhneme několik mrtvých koní k sobě, aby se jim společně lépe táhlo
– prohlásíme, že žádný kůň nemůže být natolik mrtvý, aby se na něm ještě nedalo jezdit
– uvolníme dodatečné prostředky na zvýšení výkonu mrtvého koně
– vypracujeme studii, abychom zjistili, zda pro tento problém existují levnější poradci
– zakoupíme něco, po čem bude mrtvý kůň běžet rychleji
– rozjedeme reklamní kampaň, že náš kůň je “lépe, rychleji a levněji” mrtvý
– založíme kroužek kvality (centrum excelence), abychom našli uplatnění pro mrtvé koně
– přepracujeme výkonové parametry pro koně
– zřídíme nákladové středisko pro mrtvé koně
– nasedneme na svého starého slabého osla a zamaskujeme ho mrtvým koněm
– nařídíme přesčasy a nosíme mrtvého koně sami
– restrukturalizujeme stáj
– zdvojnásobíme příděly krmení
– prohlásíme, že mrtvý kůň byl už od samého počátku naším cílem
– povýšíme jezdce
– budeme zapírat, že jsme kdy nějakého koně vůbec měli, sedneme si a budeme čekat, až se kůň sám zvedne…

Humor , ,