Home » Názory » Vážení spoluobčané říjen 2010

Vážení spoluobčané říjen 2010

22. October 2010

Říjnový článek mi přišel spíš jako by byl více méně volební kampaní. Informativní výčet akcí , které se ještě do konce roku mají uskutečnit je ohromující. Řadu let jde uskutečňování akcí, asi vzhledem k nepřiznaným dotacím, jako “psovi pastva ” a najednou se pytel roztrhne. Uvidíme. Určitě jsem z těch, kteří  velmi oceňují uskutečněné akce a této  práce, za kterou vidím pana starostu, si velmi vážím.

Na druhou stranu  některé jmenované akce  obyčejného občana těžko osloví. Navíc mi některé nepřipadájí  smysluplně. Všechny řeší pro občany zábavu a využití volného času nebo údržbu majetku města. Nevěřím ani tomu, že projekty chystané pro podporu turistiky město a její obyvatele spasí. Nevidím ani jeden projekt, který by přinesl jediné pracovní místo. A jsem přesvědčen, že to je možné, aníž by se měnily cíle uvažovaných akcí.

Jeden z lídrů strany, která se účastnila voleb,  na předvolebním letáku slibuje, že se zasadí o dokončení cyklostezky ze Žlutic do Bochova, se snahou a zvýšení turistického ruchu. V praxi to proběhne asi tak, že se na vytypované místa na již existující komunikaci přitlučou cedulky s přidělenými čísly pro celostátní mapu těchto, podle dispozic organizace, která má síť stezek nastarosti. Mají na tuto činnost prostředky z EU.  Turistický ruch to posílí jen  tak málo, že o tom nebudeme ani mluvit. A z hlediska  občanů to je věc nepotřebná. Myslím, že větším přínosem by bylo zřízení okruhu pro horská kola v blízkém okolí Žlutic. Vzniklo by něco co by vyplnilo volný čas  místní mládeži a při vhodné prezentaci by byly Žlutice cílem pro návštěvníky né jen průjezdní. Jistě by se pak našly i způsoby jak zajistit provoz a údržbu bez účasti obce. Chýše je zajímavější cíl pro cykloturisty, kteří se u nás zdrží jen málo.

V praxi si neumím představit ani dráhu pro on line brusle až na přehradu. To jde snad vyřešit jen dopravním označením.  Využití kluziště pro tyto účely je uskutečnitelné jen ve spolupráci z FK Sokol. A ta spolupráce může být velmi obtížná. Navíc je tam malý problém s pozemkem, který by bylo dobré vyřešit přednostně ( už je 20 let po revoluci). Může to být v záplavové zóně, tudíš pro dotace problémové. A když tak udržení zařízení v pořádku – použivatelné bude  vyžadovat pravidelný přisun financí.  Snad celý areál využívat  pro podnikatelskou činnost by bylo asi řešením. Ale to se ve Žluticích nenosí. Navíc zkušenost s ostatními zařízeními dané městem do pronájmu, ukazuje, že obec není právě nejlepší hospodář. Uvidíme co všechno se opravdu uskuteční.

Věřím, že ty pro město důležité akce se povedou. Přeji si také, aby volbami nebyla přerušena kontinuita připravovaných akcí.

Názory ,