Home » Názory » Zajistí úklid pořádek ?

Zajistí úklid pořádek ?

26. March 2010

Po částečném odtání sněhu  začaly z hromad sněhu vykukovat,  ještě přimrzlé  nepořádky nashromážděné  za celou zimu. Sněhu bylo zatím hodně a ještě připadával, ale už mi z MÚ telefonovali, že je tam na nás stížnost. Máme kolem domu nepořádek. V první chvíli mě to naplnilo hořkostí a pocitem ukřivdění, zmiňovaný nepořádek v žádném případě neodpovídal reakci (malá vrstva přimrzlích  pilin 2x3m). Moje ješitná ctižádost nechápala,  jak někdo může přehlídnout, že léta bez jakýchkoliv řečí pečujeme o pořádek v nejbližším okolí, o trávník, záhonky s květinami. Na pozemku města jsme na vlastní náklady (po částečném dodání materialu) nechali položit dlažbu a instalovali posezení, využívané veřejností, turisty a účinkující při akcích v kostele včetně možnosti bezplatného použití WC. Nemluvě o úklidu odpadků navátých ulicí od náměstí z  převrácených odpadkových košů. Nechápu, kdo může  dělat vědu z maličkosti. Proto tento pocit  rychle odezněl.

Nepozastavuji se nad touto “lapálií”, abych si poplakal nad tím, jak mě bylo ukřivděno. Přešlo mě to během tří vteřin, protože  maličkost, která se odstraní za 10 mínut si víc nezaslouží, jak už jsem jednou řekl.  Po informaci, že původcem byl nejmenovaný funkcionář města to vidím pod jiným úhlem. Co může být tak nebezpečného na hromádce pilin na chodníku (které tam za normálního počasí nejsou), když tím  musí  být zaměstnáván úředník města?  Nevím, ani po tom nebudu pátrat. Pod tímto úhlem se mi jeví tato kritika jako škrholovská, protože kolem sebe vidím  nedostatky daleko palčivější, které jak se zdá nikdo neřeší a jsou přehlíženy. Vím, že prosadit prostřednictvím jiného své představy je velmi těžké. Je však normální, že se od odpovědných očekává , je to  jejich povinností, věci veřejné řešit. Nedostatky budou stejně.  Co se ale  týká práce našeho zastupitelstva a úředníků, nevidím jejich  výkony a hlavně výsledky s ohledem na skutečnost, že spotřebují jednu čtvrtinu peněz z rozpočtu města , odpovídající výši vložených prostředků. Stav některých nemovitostí a jejich okolí je ve stavu, kdy by mohl být na jejich majitele vytvářen zákonný tlak. Ani stavem obecního majetku se nelze chlubit. Ve strategickém plánu lítají miliony a při konrole jeho plnění pak často je neplněno, protože ty prostředky město prostě nedostane. To chápu. Nechápu ale, že není věnována potřebná pozornost potencionálu, který Žlutice mají. Jestli nějaká snaha je, pak svědčí o neschopnosti odpovědných, jak je vidět například na koupališti, spodním fotbalovém hřišti včetně tescobudovy, kluzišti,  na dvacetileté agonii areálu amfiteatru ale i na  kulturním domě. Nic se nemění tím, že je někdo v nájmu. Majitel je pořád jeden. Dochází-li k tomu, co vidím já, pak je buď špatná nájemní smlouva, nebo majitel o svůj majetek pečuje špatně. Možná, že odpovědní, ani svou odpovědnost  necítí. Malé nepořádky si občané vyřeší samy.  Zametený chodník, ale pořádek ve městě nezajistí. Zastupitelé i ostatní odpovědní by měli pro město hledat prostředky a  způsoby jak situaci vylepšovat. Proč to nejde, na  to se hledají výmluvy lehce. Vymyslet něco co by prospělo a umět to prosadit to chce “fištron”.

Názory , ,