Home » Názory, Žluticko » Lze Žlutice srovnat s jinou obcí (městem) ?

Lze Žlutice srovnat s jinou obcí (městem) ?

10. February 2010

Přečetl jsem si příspěvek “Máme rádi Kadaň”, kde se toto pěkné město srovnává se Žluticemi. Nezdá se mi férový srovnávat tak rozdílná města s tak rozdílnými parametry a vůbec předpoklady. Chtěl jsem na to reagovat na tento “skorofaul” v diskuzi pod tímto článkem. Přišel jsem na to, že mě vlastně chybí protiargumenty. O způsobu kritiky a v jakém  kontlextu byla vyslovena lze diskutovat, ale fakticky je pravdivá. Proto můj příspěvek budiž reakcí na tento článek. Pro pořádek a přehled se přidržím témat a číslování.

1/ Ropočet. Ze zveřejněné tabulky,  bez komentáře a vysvětlivek se já osobně nemohu pouštět  do diskuse o podrobnostech. Prostým selským rozumem vzato se i mě zdá 25% rozpočtu na chod MěÚ je  moc. Těžko lze , ale něco kritizovat. Ze zkušeností vím jak lehce se cokoliv obhájí, když chybí chuť toto řešit a kvalitní oponent. Při tvorbě rozpočtu na výdajové straně  jsou na forhondu zástupci organizací jejimž zřizovatelem je město. Tyto subjekty jsou rozpočtem nasyceni a mají tak relativně klidný život. Málo pak zbude na rozvoj města a nějaké novinky. Výsledkem je pak dojem, že se nic neděje a naopak hlodající zub času viditelně vykonává své. Jak jsem už zmínil pokud nebude chuť a hlavně tlak na snižování nákladů nikdy se nemůžou Žlutice z tohoto začarovaného kruhu vymotat. Nevím do jaké míry je můj názor správný, ale jistě ho podpoří laické srovnání s jinými obcemi a nemusí to být zrovna Kadaň (Chýše, Bochov, atd., jsou o nejméně o krok dál). Věřím, že i zdejší radní znají příčiny, ale možná jim chybí chuť a odvaha. Stejné to bude i na straně příjmů. Vycházejíc jen z údajů, kterým lze bez obav věřit a které zním z vlasních zkušeností, je toho  dost nad čím   se lze podivit.  Na 100% je co měnit/k lepšímu/ . Mám z toho ten dojem, že strategie hospodaření Žlutic je zaměřena jen a pouze na údržbu. To odpovědným stačí. Jestli něco navíc, tak se použije desítky let fungující argument : nejsou peníze. Natahují prosebně ruce ke KÚ nebo až do Bruselu a když je nedostanou potvrdí se to, že to nejde.  Na využívání místního potencialu není odvaha . Nebo chybí nápady?

2/ Lidé. Není až tak tragické jak se líčí. Je se čím i chlubit. Divadelní soubor má výrazné úspěchy i v celorepublikovém měřítlu. Práce s dětmi v centru Sluníčko. Veřejných akcí pořádaných Domem dětí, Hasičema, Uměleckou školou, Sokolem atd. je dost. Podíl MÚ na organizaci je jen sponzorský a to někdy jen symbolicky. Podíl veřejných akcí pořádaným  Kultúrním domem není nijak výrazný, nato, že je dobře dotován z rozpočtu města, způsobem okoukaným snad v Kocourkově. Myslím, že nadávat se nedá.

3/Geografické umístění : Žlutice mají výhodu, že jsou umístěny “Trochu stranou od civilizace”. Nemusí být vždy výhodou mít kolem sebe všechny vymoženosti a výhody spotřebního života. Tento potenciál tu však není využíván a naopak mu zde není přáno. Žluticko bylo kdysi centrem dětské rekreace a sportovních soustředění. Dnes tu není nic. Prostory pro podnikání tohoto druhu vlastní z největší části město. Jak prosperují, jak jsou využívány a v jakém jsou stavu, svědčí o schopnostech manažeru MÚ. Jednou z příčin může býti strategie, že pronájem se neposkytne místnímu občanu. Ani další kritéria nejsou logicky podložena. Některé žádosti o pronájem ve výběrovém řízení vyhlášeném městem, které by se těžko obhajovaly, skončí v koši a to i bez odpovědi žadately.V předešlém odstavci jsem záměrně vynechal nejznámější údálost ve městě ” Vladařské slavnosti”. Akce zanikla a to jen s přičiněním MÚ.

Poloha Žlutic je taková jaká je. Aby byla výhodou mělo by se úsilí MÚ a obyvatel přizpůsobit této skutečnosti. Před nedávnem se mohlo ukutečnit zprovoznění takového zařízení. Přineslo by to prosperitu, málo pracovních příležitostí, ale hlavně by vešly Žlutice ve větší známost v pozitivním slova smyslu.Ztroskotalo to na obavách z osobního prospěchu a asi nebylo ani důvěra . Z odstupem času vidím jaká to byla škoda. Zmiňuji to proto, abych podpořit můj názor o nevyužití možností, i když podnikatelských. Prospěch by měly Žlutice. A aby tu ” neumřel pes” se můsí někdo odpovědný postarat.

Názory, Žluticko ,