Home » Kadaň, Žluticko » Máme rádi město Kadaň

Máme rádi město Kadaň

18. January 2010

Tak jako Žlutice jsou pro mě symbolem maloměšťáctví a degradací celkové kvality života v místě svého bydliště, tak Kadaň je pravým opakem a přesně tak si představuji kvalitní město ve kterém mám do budoucna žít se svou rodinou. Navíc je Kadaň v kontrastu ostatních měst v severních Čechách skutečnou perlou a ačkoli v Kadani bydlím relativně krátce, tak mohu o sobě hrdě prohlásit, že jsem se stal kadaňským patriotem.

A tak si často kladu otázku: Čím to je, že tady to funguje tak dobře narozdíl od ostatních měst jako jsou například Žlutice? Odpověď jistě nebude jednoduchá a určitě těch příčin bude víc:

1) Peníze: ano smozřejmě, že peníze jsou až na prvním místě. Samozřejmě, že město Kadaň má mnohem vyšší příjmy, ale kdo víc vydělá ten i víc utratí a hlavním měřítkem a důkazem kvality hospodaření by dle mého názoru měl být rozpočet města, který je občanům publikován jasnou a srozumitelnou formou, tak aby si každý měl možnost ověřit, jak s veřejnými financemi nakládá občany volené vedení města. A tak jsem začal pátrat na internetu po rozpočtu města Kadaně. Vůbec jsem se nemusel namáhat a pod kolonkou rozpočet na oficiálních stránkách města jsem nalezl nejen aktuální rozpočty na minulý či současný rok, ale i historii rozpočtů šest let zpátky. Zpracování všech rozpočtů je jednotné, a tak se domnívám, že člověk, který chce, se v dokumentu zorientuje velmi rychle. Konec konců můžete sami pozoudit Rozpočet města Kadaň 2010. Když jsem se pokusil nalézt rozpočet města Žlutice, ani v tomto případě jsem neměl problém na oficiálních stránkách města nalezt záložku týkající se právě rozpočtu, nicméně zde se krčil odkaz pouze na návrh rozpočtu na rok 2009. O hospodaření města v minulých letech není na internetu ani zmínka. Kvalita zpracování a obsah rozpočtu nestojí za komentář: Rozpočet města Žlutice na rok 2009. Za zmínku snad stojí  to, že zatímco na platy úředníků a provoz městského úřadu jde v Kadani 15% z příjmů, tak ve Žluticích už se jedná o podíl 25% z celkových příjmů.

2) Lidé: Kadaňáci jsou patrioté, kteří opravdu jsou na své město hrdí a umí si ho vážit. Však mají mnoho důvodů: výborná dostupnost kvalitní zdravotní péče (ve srovnání s ostatními okolními městy), velmi bohatý kulturní život (Císařský den, Masopust, Rokfest, mnoho akcí pro rodiny s dětmi apod), rozvíjející se průmysl v okolí města (snad i do budoucna). Ale hlavně, při pohledu na město je už na první pohled vidět, že město se rozvíjí a posunuje kupředu. Co naplat spokojení občané je jistojistě ten nejlepší způsob propagace města navenek. A co Žlutice?  Pokud se podíváme na to co je ve Žluticích nového, pak zjistíme jen to, že už vlastně nefunguje ani to staré. Kde jsou “Vladařské slavnosti”, kde jsou vytvořeny podmínky pro rozvoj pracovních příležitostí ve Žluticích a okolí? Zlepšuje se úroveň vzdělávání a kulturního života? Jsou Žlutičané hrdí na svoje město? Mají se čím pochlubit? Zlepšuje se kvalita života ve Žluticích? ….. ani náhodou.

3) Geografické umístění: Žlutice mají určitě nevýhodu v geografickém umístění, neboť je to přece jen poněkud daleko a jsou trochu odříznuté od civilizace. Avšak mám pocit, že město ani zdaleka nanaplňuje ten potencionál, který by mohl mít. Myslím, že město  by mohlo daleko více těžit z krásného přírodního okolí a nebo i ze zajímavé historie, které Žlutice mají. Kadaň má polohu o něco lepší ale upřimě si nemyslím, že by měla Kadaň bohatší historii nebo kulturní tradice, avšak na kulturní akce typu Císařský den, vinobraní nebo Rokfest přiláká desetitisíce lidí ze širokého dalekého okolí.

A tak mi nezbývá než zamáčknout slzu, neboť jsem ve Žluticích vyrůstal a mám je rád, ale musím uznat, že mám štěstí, že se už nemusím trmácet dvě hodiny  denně autobusem za živobytím do Karlových Varů a že se nemusím koukat na město kde “umřel pes”.  Jsem rád, že Kadaň je město ve kterém žiji, město, které ještě nedávno bylo umouněné a ošklivé hornické město uprostřed měsíční krajiny, zohizděné těžbou hnědého uhlí. Bydlím totiž v Kadani, ve městě, které je nejkrásnějším městem Čech a Moravy. (viz níže)

Nejkrásnější město Čech a Moravy

Kadaň, Žluticko , , ,