Home » Od stolu rejpalů » Rozkvět Žlutic (za posledních 3O let)

Rozkvět Žlutic (za posledních 3O let)

14. February 2010

Často se u “stolu rejpalů”  kritizuje a diskutuje politika a hlavně činnost Poslanecké směmovny. Onehdá se se toto téma sklouzlo na komunální rovinu. Dost to členům PS pomohlo k lepšímu. Z hovoru a přetřásáním různých problémů a kauz v našen městečku, vyplynulo, že je záchranou pro pro republiku, že tam jsou právě oni a nikoliv lidé jako v našem Zastupitelstvu  města.

Je pravdou, že sestava, která u “Stolu rejpalů”  zrovínka v tu chvíli seděla, nesleduje práci ZM pravidelně, ale zajímá se jen tehdy, jde-li o jejich osoby nebo o jejich okolí. To svědčí o neuceleném přehledu. Na druhou stranu to je moment, který hovoří o ztrátě zájmu veřejnosti o práci ZM. A to nejen u osazenstva od Stolu rejpalů, ale drtivé vetšiny obyvatel Žlutic vůbec.

Nemá smysl rozebírat jednotlivé problémy a  rozhodnutí kauz. Vznil by objemný elaborát. Zkusme zhodnotit práci ZM, abychom zjistili zda nemají u Stolu rejpalů náhodou pravdu. Nemám na mysli rozhodnutí typu : kolik bude poplatek za psa, do kdy je nutné zaplatit popelnice, který auditor udělá kontrolu účetnictví, atd.  Mám na mysli skutečná rozhodnutí, která by opravdu něco změnila nebo ovlivnila chod věcí k lepšímu.

Co se za posledních 30 let ve veřejném dění ve Žluticích změnilo?  Asi jsem “škarohlíd”, ale mimo  1) Rekontsrukce centrální kotelny, 2) Výstavba Domu s pečovatelskou službou 3) Uklizení rudoarmějce do sklepa, nevidím nic co lze hodnotit za posledních 3O let kladně. Na druhou stranu změn k horšímu je tu asi víc. Anfiteatr, Kulturní dům, koupaliště, pracovní příležitosti, stav komunikací, pohřbené Vladařské slavnosti. To jsou příklady jen namátkou.

Není divu. Sledujíc občas práci ZM nabývám dojmu, že v myšlení tohoto orgánu vládne duch 7O let minulého století. Některá klíčová rozhodnutí jsou provedena jako by podle receptu nomenklaturní taktiky. Rozhodnutí jsou ustrašená, dbající, aby bylo změn co nejméně. Pragmatické řešení je někdy zavrhnuto, protože za věcí stojí místní lidé. Pod heslem, cituji : ” Nebudeme řešit místními žadateli”,  jsou prováděna  výběrová řízení a uzavírání žádostí. Postupy “alá” ÚV – např. dokument “Poučení z krizových let” –  příležitost dostane jen ten, kdo je v naší linii. Schopnosti jsou druhořadé (ještě by se ukázala naše neschopnost). Nelze se divit, že rozkvět a rozvoj města vypadá tak jak vypadá. Výsledky, které uvádím jako příklad v předešlém odstavci,  mi dávají jasně za pravdu.  Nebo je příčina někde jinde ???

Od stolu rejpalů ,