Home » Vyprávěj » Sraz bratranců a sestřenic 2011

Sraz bratranců a sestřenic 2011

16. September 2011

Po několikaletých hovorech o uspořádání “sleziny”,  jsme se rozhodli pro významný krok a sezvali jsme  bratrance a sestřenice nejbližších příbuzných v linii Sojkovi( Škubnovi, Vaníkovi, Sieglovi, Švíkovi)  – Lacinovi (Pavlovi, Krausovi).

Byl určen termín, který byl později poznamenán smutnou událostí.  30.7., datum konání srazu, by se Jan Sojka – otec, bratr, švagr, tchán a  strýc pozvaných, dožil 81 let. Krátce před tímto datem nás však opustil. Rozhodnutí neodvolat tento sraz nás přesvědčila skutečnost, že na komplikovaně nalezený termín (dovolené, pracovní povinnosti i mimo republiku) bylo mnoho potvrzených učasti. Nutno vzpomenout i na svatbu Karla Škubnů, která se konala také v tísnivé atmosféře (jistě si každý vzpomeneme). A protože hlavním důvodem srazu  nebyla bujará zábava, ale seznámení se a utužení rodinných vazeb, pokračovalo se v organizování. Výsledkem pak byla téměř 100% účast a příjemný víkend.

dílo Mirky

slavnostní dort

Průběh srazu splnil svůj záměr. Někteří se viděli poprvé v životě a tak se mohli seznámit. Jiní se už hezky dlouho neviděli a tak si mohli popovídat a sdělit si novinky. Sraz bylo nakročení  na pokračování tradice rodíčů, prarodičů a určitě i praprarodičů, kteří se scházeli velice často a pravidelně. Jistě si to pamatujete (např. 90tiny babičky Sojků). Vždy jsme se nejen pobavili, ale i lecos se  vyřídilo, vysvětlilo i urovnalo.  Díky rodinným posezením jsme měli vždy “čistý stůl” a jako rodina jsme si udrželi pěkné vztahy a dodnes naše generace drží pospolu. A věřte je to pěkné. Přátele a známé můžeme měnit, aly my si zůstaneme navždy.

 Je jiná doba. Potřeba, aby rodina držela pohromadě se jaksi vytrácí. Navíc má každý z nás čím dál tím míň času. Naše bydliště se od sebe vzdálila, což také komplikuje naše setkání.. Myslím si však, že rodina a její pospolitost je mírou civilizovanosti člověka a navíc je základem společnosti. Nemám na mysli rodinku uzavřenou do stěn svého bytu, ale takovou, jejíž členové si umějí občas sednout k jednomu stolu a popovídat si.

Věřím, že byl dobře pochopen hlavní záměr tohoto srazu a souhlasíte s občasným opakováním srazu.  Rád bych zakončil pozdravem   n a s h l e d a n o u .  A snad někdy příště.

 Foto ze srazu  viz fotogalerie.

Vyprávěj , ,